SZKOLENIA


Sierpień

są miejsca 21.08.2018 - 22.08.2018 Baseny kąpielowe Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne S-55 – Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – zasady tworzenia i użytkowania w oparciu o nowelizację ustawy Prawo Wodne

Wrzesień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Webinaria E 39 – Nowe Prawo Wodne – praktyczne aspekty są miejsca 25.09.2018 Gospodarka odpadami Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne EK-1 Firma ekonomiczna – Efektywne zarządzanie materiałami, mediami i przestrzenią są miejsca 25.09.2018 - 26.09.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S- 56 Systemy komputerowe / oprogramowania dostępne dla branży wod-kan. Inteligentne sieci wodociągowe. są miejsca 27.09.2018 - 27.09.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Wydajność energetyczna procesów wodnych i ich samodzielna ocena narzędziem EMSA: Darmowe szkolenie w ramach projektu Energy Angels są miejsca 28.09.2018 - 28.09.2018 Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW11: Oszczędność na Nowym Prawie Wodnym. Zmniejszenie opłat za wodę w przemyśle spożywczym. są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna GW-52 Eksploatacja małych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych

Październik

są miejsca 23.10.2018 Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-53 Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego są miejsca 25.10.2018 Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE84 – Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Praktyczne szkolenie dla gmin w świetle pierwszych doświadczeń związanych z naliczaniem opłat retencyjnych.

Listopad

są miejsca 08.11.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE85 – Finansowanie kanalizacji deszczowej w gminie. Jak uporać się z rosnącymi kosztami obsługi kanalizacji deszczowej? są miejsca 16.11.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE86 – Profesjonalizacja przedsiębiorstwa wod-kan – cykl szkoleń dla spółek wod-kan z praktycznymi warsztatami. są miejsca 22.11.2018 - 23.11.2018 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-49 Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie.

Grudzień

są miejsca 12.12.2018 - 13.12.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE11 – Prawo wodne dla gmin i przedsiębiorstw wod-kan – podsumowanie pierwszego roku obowiązywania i wyzwania na kolejne lata. są miejsca 18.12.2018 - 19.12.2018 Gospodarka wodna GW-50 Działania edukacyjno – informacyjne oraz współpraca z mediami. Tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw wodociągowych.

Styczeń

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Azot i fosfor obecna praktyka, wyzwania, technologie i perspektywa nowych standardów są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE86 – Profesjonalizacja przedsiębiorstwa wod-kan – cykl szkoleń dla spółek wod-kan z praktycznymi warsztatami. są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Zasady prowadzenia audytu energetycznego w małych firmach wodociągowych – teoria i praktyka są miejsca 22.01.2019 - 23.01.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Automatyzacja Przedsiębiorstw Wodociągowo -Kanalizacyjnych. Nowości, zalety i wady.

Luty

są miejsca 21.02.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Bezpieczeństwo wody do spożycia

Marzec

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Prawa i obowiązki gmin i firm wodociągowych w świetle istniejących uwarunkowań prawnych są miejsca 19.03.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Prawo wodne kontra wodociągi : bieżące problemy, aktualizacje są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna S14- Doskonalenie kompetencji technicznych w pobieraniu próbek wody

Kwiecień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Eksploatacja małych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych są miejsca 17.04.2019 - 18.04.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Innowacje oraz wyzwania w gospodarce wodno- ściekowej

Maj

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Kontrola stanu ekologicznego jezior i rzek. Technologie rekultywacji jezior.

Sierpień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Opłaty środowiskowe – aktualne uwarunkowania prawne

Wrzesień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Rekultywacja terenów nadrzecznych – przykłady zagospodarowania.