SZKOLENIA


Październik

Poznań                 są miejsca 23.10.2018 - 24.10.2018 Laboratoria badawcze GL-32 OZNACZANIE METALI W WODZIE I ŚCIEKACH- AAS CZY ICP-OES- JAKĄ METODĘ ANALIZY WYBRAĆ są miejsca 25.10.2018 Laboratoria badawcze Webinaria E-36 Barwa wody-rutynowa realizacja badań. Gdańsk                 są miejsca 29.10.2018 - 30.10.2018 Laboratoria badawcze GW-20 Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru

Listopad

Gdańsk                 są miejsca 15.11.2018 - 16.11.2018 Laboratoria badawcze GL-14a Problemy analityczne w badaniach wody. Barwa i pH, przewodnictwo, chlorki, mętność. są miejsca 16.11.2018 Laboratoria badawcze Webinaria E-15 Wady i zalety oznaczania CHZT metodą szczelnych próbówek w ściekach. Gdańsk                 są miejsca 29.11.2018 - 30.11.2018 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze GŚ-25 Mikroskopowa analiza osadu czynnego – warsztaty są miejsca 29.11.2018 Laboratoria badawcze Webinaria E-20 Przygotowanie próbek wód i ścieków do badań fizyczno-chemicznych oraz proste metody ograniczania wpływu wybranych czynników przeszkadzających.

Grudzień

Gdańsk                 są miejsca 06.12.2018 - 07.12.2018 Laboratoria badawcze Gl-14b Problemy analityczne w badaniach wody. Żelazo, Twardość, Wapń, Mangan.

Styczeń

Gdańsk                 są miejsca 22.01.2019 - 23.01.2018 Laboratoria badawcze GL33 – Norma ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie zmian

Luty

są miejsca 21.02.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Bezpieczeństwo wody do spożycia

Marzec

są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Walidacja metod testów kuwetowych – szkolenie z elementami warsztatowymi

Październik

są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności – charakterystyka, źródła występowania, metody kontroli i zapobiegania