SZKOLENIA


Sierpień

są miejsca 21.08.2018 - 22.08.2018 Baseny kąpielowe Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne S-55 – Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – zasady tworzenia i użytkowania w oparciu o nowelizację ustawy Prawo Wodne

Wrzesień

są miejsca 25.09.2018 Gospodarka odpadami Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne EK-1 Firma ekonomiczna – Efektywne zarządzanie materiałami, mediami i przestrzenią są miejsca 26.09.2018 - 27.09.2018 Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE28 – Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – aktualny stan prawny są miejsca 28.09.2018 - 28.09.2018 Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW11: Oszczędność na Nowym Prawie Wodnym. Zmniejszenie opłat za wodę w przemyśle spożywczym.

Październik

są miejsca 04.10.2018 Gospodarka odpadami Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GO-3 – Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – główne założenia nowelizacji ustawy o odpadach oraz inne kluczowe zmiany. są miejsca 16.10.2018 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne S-58 – Przydomowe oczyszczalnie ścieków – aspekty prawne, specyfikacje techniczne, wymagania , systemy nadzoru i kontroli, doświadczenia i technologie są miejsca 18.10.2018 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne S-58 – Przydomowe oczyszczalnie ścieków – aspekty prawne, specyfikacje techniczne, wymagania , systemy nadzoru i kontroli, doświadczenia i technologie są miejsca 23.10.2018 Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-53 Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego są miejsca 25.10.2018 Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE84 – Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Praktyczne szkolenie dla gmin w świetle pierwszych doświadczeń związanych z naliczaniem opłat retencyjnych.

Listopad

są miejsca 05.11.2018 - 06.11.2018 Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne P-20 – Zasady kwalifikowalności wydatków oraz rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE są miejsca 08.11.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE85 – Finansowanie kanalizacji deszczowej w gminie. Jak uporać się z rosnącymi kosztami obsługi kanalizacji deszczowej? są miejsca 16.11.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE86 – Profesjonalizacja przedsiębiorstwa wod-kan – cykl szkoleń dla spółek wod-kan z praktycznymi warsztatami. są miejsca 22.11.2018 - 23.11.2018 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-49 Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie. są miejsca 29.11.2018 - 30.11.2018 Gospodarka odpadami Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE82 Parasol dla menedżera – praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej członków zarządów spółek komunalnych

Grudzień

są miejsca 12.12.2018 - 13.12.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE11 – Prawo wodne dla gmin i przedsiębiorstw wod-kan – podsumowanie pierwszego roku obowiązywania i wyzwania na kolejne lata.

Styczeń

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GO-3 – Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – główne założenia nowelizacji ustawy o odpadach oraz inne kluczowe zmiany. są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE86 – Profesjonalizacja przedsiębiorstwa wod-kan – cykl szkoleń dla spółek wod-kan z praktycznymi warsztatami. są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Zasady prowadzenia audytu energetycznego w małych firmach wodociągowych – teoria i praktyka

Luty

są miejsca Informacje wkrótce Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Obsługa projektów w systemie SL2014 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Kontrola pracy małych oczyszczalni ścieków w praktyce- wymogi prawne a potrzeby eksploatacyjne

Marzec

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Przepisy, budowa, eksploatacja, modernizacja i nowe technologie sieci kanalizacyjnych są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GL33 – Norma ISO/IEC 17025:2017(E) – omówienie zmian są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Prawa i obowiązki gmin i firm wodociągowych w świetle istniejących uwarunkowań prawnych są miejsca 19.03.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Prawo wodne kontra wodociągi : bieżące problemy, aktualizacje

Kwiecień

są miejsca Informacje wkrótce Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-49 Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie. są miejsca Informacje wkrótce Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Tereny zdegradowane i zdewastowane – metody ich zagospodarowania i rekultywacji

Maj

są miejsca Informacje wkrótce Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Kontrola i nieprawidłowości w projektach unijnych

Sierpień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Opłaty środowiskowe – aktualne uwarunkowania prawne

Wrzesień

są miejsca Informacje wkrótce Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne P19 – Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach POIŚ, POIR oraz RPO