SZKOLENIA


Listopad

Gdańsk                 są miejsca 05.11.2018 - 06.11.2018 Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne P-20 – Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Perspektywie Finansowej 2014-2020 są miejsca 06.11.2018 Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne BR-1 – Biogazownie rolnicze – proces inwestycyjny. Cykl szkoleń dla obecnych i przyszłych inwestorów. Cz. II Budowa i rozruch Gdańsk                 są miejsca 08.11.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE85 – Finansowanie kanalizacji deszczowej w gminie. Jak uporać się z rosnącymi kosztami obsługi kanalizacji deszczowej? Gdańsk                 są miejsca 16.11.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE86 – Profesjonalizacja przedsiębiorstwa wod-kan – cykl szkoleń dla spółek wod-kan z praktycznymi warsztatami. Gdańsk                 są miejsca 22.11.2018 - 23.11.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-49 Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie. Gdańsk                 są miejsca 29.11.2018 - 30.11.2018 Gospodarka odpadami Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE82 Parasol dla menedżera – praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej członków zarządów spółek komunalnych

Grudzień

Gdańsk                 są miejsca 12.12.2018 - 13.12.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE11 – Prawo wodne dla gmin i przedsiębiorstw wod-kan – podsumowanie pierwszego roku obowiązywania i wyzwania na kolejne lata. Gdańsk                 są miejsca 12.12.2018 - 13.12.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne S-60 – Praktyczne rozwiązania w gospodarce ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami.

Styczeń

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GO-3 – Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych. Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE86 – Profesjonalizacja przedsiębiorstwa wod-kan – cykl szkoleń dla spółek wod-kan z praktycznymi warsztatami. są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Zasady prowadzenia audytu energetycznego w małych firmach wodociągowych – teoria i praktyka

Luty

są miejsca Informacje wkrótce Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Obsługa projektów w systemie SL2014 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Kontrola pracy małych oczyszczalni ścieków w praktyce- wymogi prawne a potrzeby eksploatacyjne

Marzec

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Prawa i obowiązki gmin i firm wodociągowych w świetle istniejących uwarunkowań prawnych są miejsca 12.03.2019 - 13.03.2019 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Przepisy, budowa, eksploatacja, modernizacja i nowe technologie sieci kanalizacyjnych są miejsca 19.03.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Prawo wodne kontra wodociągi : bieżące problemy, aktualizacje

Kwiecień

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-49 Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie. są miejsca Informacje wkrótce Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Tereny zdegradowane i zdewastowane – metody ich zagospodarowania i rekultywacji

Maj

są miejsca Informacje wkrótce Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Kontrola i nieprawidłowości w projektach unijnych

Sierpień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Opłaty środowiskowe – aktualne uwarunkowania prawne

Wrzesień

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne P19 – Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach POIŚ, POIR oraz RPO