Home » Articles posted by alicja

Zaworek poborowy – do poboru wody basenowej z instalacji wewnętrznej zgodny z nową normą ISO 5667-5:2017-10(E).

7 kwietnia 2020 Preparaty do dezynfekcji powierzchniowej

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI ALKOHOLE Alkohol etylowy – stęż. 70-80% czas kontaktu 15minut. Izopropanol – stężony, czas kontaktu 10 minut ZWIĄZKI CHLORU Podchloryn sodu – stęż. 1% czas kontaktu 15 minut Zanieczyszczone powierzchnie i przedmioty należy najpierw poddać działaniu środka dezynfekcyjnego (np.: roztwór podchlorynu sodu przygotowany w proporcji 100 ml/litr wody). PRZELICZANIE STĘŻEŃ ROZTWORÓW NaOCl ZAŁOŻENIE – […]

więcej ->
19 lipca 2018 Zaworek poborowy – do poboru wody basenowej z instalacji wewnętrznej zgodny z nową normą ISO 5667-5:2017-10(E).

Jakość wody – Pobieranie próbek – Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji wody pitnej Zakres http://sklep.pkn.pl/pn-iso-5667-5-2017-10e.html W niniejszej części ISO 5667 podano wytyczne dotyczące technik pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dla celów niniejszej części ISO 5667 woda przeznaczona do spożycia przez ludzi […]

więcej ->
15 czerwca 2018 Ocena możliwości ograniczenia ilości zanieczyszczeń wnoszonych przez użytkowników na teren pływalni

Z dużą przyjemnością informujemy, że na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Pani mgr inż. Emilia Stańkowska rozpoczęła przewód doktorski dotyczący „Oceny możliwości ograniczenia ilości zanieczyszczeń wnoszonych przez użytkowników na teren pływalni”. Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Agnieszka Włodyka-Bergier. Zapraszamy do lektury i informujemy, […]

więcej ->
20 czerwca 2017 Informacje dla zarządzających pływalnią – GIS z 14 czerwca 2017r.

Informacje dla zarządzających pływalnią http://gis.gov.pl/woda/plywalnie/527-informacje-dla-zarzadzajacych-plywalnia Zachęcamy do zapoznania się informacjami dostępnymi na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. http://gis.gov.pl/images/bw/6.2.pdf http://gis.gov.pl/images/bw/8.pdf   Informacje dla korzystających z pływalni http://gis.gov.pl/images/bw/5.pdf

więcej ->
24 października 2016 Wytyczne ITB ochrony instalacji wodociągowych przed Legionella

Szanowni Państwo w związku z coraz częstszymi sygnałami napływającymi do Fundacji, zamykania pływalni przez Inspekcje Sanitarne. Dokładnie chodzi o  przekroczenia znacznie dopuszczalnych norm bakteryjnych pod prysznicami  – z rodzaju Legionelli. Proponujemy jeszcze raz zapoznać się z instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej „Ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi bakteriami z rodzaju Legionella w instalacjach wodociągowych i klimatyzacyjnych w […]

więcej ->