Home » Badanie » OSADY 2021 Badania biegłości z zakresu oznaczeń osadów

badania

OSADY 2021 Badania biegłości z zakresu oznaczeń osadów

 

Opis procesu badania biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej.

Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji. W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań osadów.

Program i karta zgłoszenia badań biegłości już wkrótce będzie jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa – dopracowujemy zakresy badań dla osadów.

 

Prosimy o kontakt chętnych do udziału w Programie.

 

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU 

  • pH,

  • sucha masa osadu

  • zawartość substancji organicznych

  • P- fosfor

  • N–azot

  • N-azot amonowy

Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE

W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją faksem: 58 741 81 50
lub mailem: sekretariat@gfw.pl lub ela.k@gfw.pl.

Najpóźniej na 7 dni przed badaniem organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa/informacje o zmianie terminu.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)

Koszt uczestnictwa podano w Karcie zgłoszenia.
Faktury za uczestnictwo będą wysyłane  w wersji cyfrowej lub papierowej zgodnie z deklaracja w karcie zgłoszenia. Termin płatności 14 dni.

 


INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji udziela
Koordynator merytoryczny programu : Elżbieta Kiejno , 58 305 54 30, 691 114 312, e-mail: ela.k@gfw.pl

W związku z nieobecnością koordynatora pytania prosimy kierować pod adres e-mail:  magda.w@gfw.pl, tel.605 157 187 lub sekretariat@gfw.pl, tel.605 207 187 


Zapraszamy