Home » Badanie » „QUALICON” 2020

badania

„QUALICON” 2020

BADANIA BIEGŁOŚCI POPRZEZ MIĘDZYLABORATORYJNE PORÓWNANIA
Z ZAKRESU FIZYKOCHEMICZNYCH ANALIZ WODY QUALICON 2020

Opis procesu badania biegłości  w postaci międzylaboratoryjnych porównań zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011. W III rundzie, przygotowaliśmy Państwu nowość w postaci przeprowadzenia całego procesu  z certyfikowanymi materiałami odniesienia. Do analizy otrzymacie Państwo próbki z materiałami odniesienia. Brak zakresów wg rozporządzenia, rozcieńczenia wg instrukcji organizatora.


Badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej.

Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji. W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.
Paczki z badaniami biegłości po przez porównania mędzylaboratoryjne dotrą do Państwa w dniu 09.09.2020.  Badania należy przeprowadzić od dnia 10 do 16.09.2020. Do momentu rozpoczęcia badań zaleca się przechować je w zamkniętych pojemnikach wg standardów laboratoryjnych. Z próbkami dostarczonych materiałów odniesienia należy postępować rutynowo zgodnie z instrukcją organizatora, oraz  przyjętymi procedurami analitycznymi w swoich laboratoriach badawczych.

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań wody do spożycia.

Program QUALICON jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

 

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU w 2020 r.
(wybór uczestniczącego laboratorium)

 • barwa,
 • mętność,
 • odczyn pH,
 • przewodność elektryczna właściwa,
 • twardość ogólna,
 • wapń,
 • mangan,
 • żelazo rozpuszczone 
 • żelazo ogólne
 • chlorki,
 • jon amonowy,
 • azotany,
 • azotyny,
 • glin,
 • siarczany,
 • indeks nadmanganianowy,
 • magnez

I RUNDA PROGRAMU w 2020 r.
Data rozpoczęcia badań: 20 lutego

Nadsyłanie zgłoszeń: do 10 lutego

II RUNDA PROGRAMU w 2020 r. Uwaga ! Zmiana terminu!
Data rozpoczęcia badań: 4 -10 czerwca

Nadsyłanie wypełnionych kart wyników do 17.06.2020

III RUNDA PROGRAMU w 2020 r.
Data rozpoczęcia badań: 10 -16 września

Nadsyłanie zgłoszeń:  do 4 września

IV RUNDA PROGRAMU w 2020 r.
Data rozpoczęcia badań: 26 listopada
Nadsyłanie zgłoszeń:  do 16 listopada

Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników


UWAGA! ZMIANA KOSZTÓW !

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE
W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją faksem: 58 741 81 50 lub mailem: sekretariat@gfw.pl.  W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.
Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa/informacje o zmianie terminu

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)
Koszt uczestnictwa podano w Karcie zgłoszenia. Faktury za uczestnictwo będą przesyłane  drogą elektroniczną lub pocztą zgodnie z informacją w karcie zgłoszenia. Termin płatności 14 dni.

 INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji udziela
Koordynator merytoryczny programu : Elżbieta Kiejno , 58 305 54 30, 691 114 312, e-mail: ela.k@gfw.pl

W plikach do pobrania dostępne:
Karta zgłoszenia