Home » Badanie » QUALICON 2021

badania

QUALICON 2021


BADANIA BIEGŁOŚCI POPRZEZ MIĘDZYLABORATORYJNE PORÓWNANIA

Z ZAKRESU FIZYKOCHEMICZNYCH ANALIZ WODY QUALICON

 

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań wody do spożycia.
Opis procesu badania biegłości  w postaci międzylaboratoryjnych porównań zgodnie z normą
PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej.

Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji. W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.


__ QUALICON 2021__

 

W bieżącym roku do analizy otrzymacie Państwo próbki z materiałami odniesienia.
Zakresy oznaczania wg rozporządzenia Dz.U. 2017 poz.2294.
Próbki dostarczone do laboratorium przechowywać należy w lodówce w temperaturze 2-8 oC, w zamkniętych pojemnikach, w ciemnym miejscu do chwili rozpoczęcia badania.
Z próbkami dostarczonych materiałów odniesienia należy postępować rutynowo zgodnie z instrukcją organizatora, oraz  przyjętymi procedurami analitycznymi w swoich laboratoriach badawczych.
Rozcieńczenia należy wykonywać wg instrukcji organizatora przysłanej na tydzień przed badaniami.
z potwierdzeniem uczestnictwa.

Program QUALICON jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w dokumentach – Regulamin Qualicon, Qualicon-Info, Procedura.
Pliki do pobrania na stronie badania oraz na głównej

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU: 

      UWAGA ! NOWE PARAMETRY 

HARMONOGRAM BADAŃ:

I Runda programu
Data rozpoczęcia badań: 18 – 23 lutego

Nadsyłanie zgłoszeń: 09 lutego

II Runda programu
Data rozpoczęcia badań: 20 – 26 maja

Nadsyłanie zgłoszeń: 11 maja

Uwaga ! III Runda programu – ODWOŁANA
Data rozpoczęcia badań: 02-08 września  

Nadsyłanie zgłoszeń:  24 sierpnia

IV Runda programu
Data rozpoczęcia badań: 25 listopada – 1 grudnia
Nadsyłanie zgłoszeń:  16 listopada

Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników



INFORMACJE ORGANIZACYJNE

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE
W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać  na adres e-mail: sekretariat@gfw.pl   W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.

Karta zgłoszenia pojawi się wkrótce, prosimy o chwilę cierpliwości.

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem organizator prześle informacje szczegółowe potwierdzające lub informujące o zmianie terminu rundy.
W komplecie dokumentów potwierdzających uczestnictwo powinniście Państwo otrzymać: Potwierdzenie Uczestnictwa (wraz z kodem laboratorium) Kartę wyników oraz Instrukcję.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)
Koszt uczestnictwa podano w Karcie zgłoszenia.
Całkowity koszt uczestnictwa :
deklarowane oznaczenia (każde oznaczenie 150 zł +VAT) + koszty organizacyjne 200zł +VAT
Faktury za uczestnictwo będą przesyłane drogą elektroniczną lub pocztą zgodnie z informacją w karcie zgłoszenia.
Termin płatności 14 dni.

DODATKOWE INFORMACJE:

Koordynator programu
Magdalena Westerska-Kłos (tel. 605 157 187 , e-mail: magda.w@gfw.pl)