Home » Badanie » QUALICON

badania

QUALICON


BADANIA BIEGŁOŚCI POPRZEZ MIĘDZYLABORATORYJNE PORÓWNANIA

Z ZAKRESU FIZYKOCHEMICZNYCH ANALIZ WODY QUALICON

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań wody do spożycia.
Opis procesu badania biegłości  w postaci międzylaboratoryjnych porównań zgodnie z normą
PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej.

Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji. W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.

__ QUALICON 2021__

W bieżącym roku do analizy otrzymacie Państwo próbki z materiałami odniesienia.
Brak zakresów wg rozporządzenia, rozcieńczenia należy wykonywać wg instrukcji organizatora.

Do momentu rozpoczęcia badań zaleca się przechować próbki w zamkniętych pojemnikach wg standardów laboratoryjnych. Z próbkami dostarczonych materiałów odniesienia należy postępować rutynowo zgodnie
z instrukcją organizatora, oraz  przyjętymi procedurami analitycznymi w swoich laboratoriach badawczych.

Program QUALICON jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w dokumentach – Regulamin Qualicon, Qualicon-Info, Procedura.
Pliki do pobrania na stronie badania oraz na głównej

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU: 

 • barwa
 • mętność
 • odczyn pH
 • przewodność elektryczna właściwa
 • twardość ogólna
 • wapń
 • mangan
 • żelazo rozpuszczone 
 • żelazo ogólne
 • chlorki
 • jon amonowy
 • azotany
 • azotyny
 • glin
 • siarczany
 • indeks nadmanganianowy
 • magnez


HARMONOGRAM BADAŃ:

I Runda programu
Data rozpoczęcia badań: 18 – 23 lutego

Nadsyłanie zgłoszeń: 09 lutego

II Runda programu
Data rozpoczęcia badań: 20 – 26 maja

Nadsyłanie zgłoszeń: 11 maja

III Runda programu
Data rozpoczęcia badań: 02-08 września

Nadsyłanie zgłoszeń:  24 sierpnia

IV Runda programu
Data rozpoczęcia badań: 25 listopada – 1 grudnia
Nadsyłanie zgłoszeń:  16 listopada

Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wynikówINFORMACJE ORGANIZACYJNE

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE
W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać  na adres e-mail: sekretariat@gfw.pl lub faksem: 58 741 81 50.  W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.
Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa/informacje o zmianie terminu

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)
Koszt uczestnictwa podano w Karcie zgłoszenia.
Całkowity koszt uczestnictwa :
deklarowane oznaczenia (każde oznaczenie 150 zł +VAT) + koszty organizacyjne 200zł +VAT
Faktury za uczestnictwo będą przesyłane drogą elektroniczną lub pocztą zgodnie z informacją w karcie zgłoszenia.
Termin płatności 14 dni.

DODATKOWE INFORMACJE:

Koordynator programu
Elżbieta Kiejno (tel. 691 114 312, e-mail: ela.k@gfw.pl)

W związku z nieobecnością koordynatora pytania prosimy kierować pod adres e-mail: sekretariat@gfw.pl,
tel.605 207 187