Home » Badanie » „SAMPLING” 2021

badania

„SAMPLING” 2021

BADANIA BIEGŁOŚCI  SAMPLING 2020 

Ze względu na sytuacje epidemiczną  w roku 2020 Badania Biegłości SAMPLING się nie odbędą.
Zapraszamy do śledzenia kalendarza badań w przyszłym roku.

Orientacyjny termin Badań Biegłości –  Kwiecień – Maj 2021

Gdańska Fundacja Wody zaprasza do udziału w badaniach biegłości w zakresie ręcznego i/lub automatycznego pobierania próbek ścieków SAMPLING 2020 organizowanych
zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2012 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”.

Badania odbędą się na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków DĘBOGÓRZE  (84-230 Dębogórze Wybudowanie, ul. Długa 28) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

 

 

 

Zapraszamy!