Home » Badanie » TAPLING 2021

badania

TAPLING 2021


Termin : 18 czerwca  2021

Badania Biegłości odbędą się dzięki uprzejmości:

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
Stacja Uzdatniania Wody „Cedron” ul. Marynarki Wojennej 1,  Wejherowo

 

Gdańska Fundacja Wody zaprasza do udziału w badaniach biegłości w zakresie pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia TAPLING  organizowanych
zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”,  z normą  PN-EN ISO 19458:2007″,, Jakość wody: Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych” oraz zgodnie z nową normą PN-ISO 5667-5:2017-10 „Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i systemów dystrybucji”.

W pobieraniu może uczestniczyć maksymalnie 25 osób.

Szczegółowe Informacje oraz Karta zgłoszenia będzie dostępna wkrótce.

Dbając o Bezpieczeństwo podczas badań do dyspozycji uczestników będą płyny do dezynfekcji, maseczki oraz rękawiczki.

Zapraszamy!