Home » Badanie » „TAPLING” 2020

badania

„TAPLING” 2020

Badania zostały zaplanowane na  21 października 2020r.
Miejsce zostanie podane w terminie późniejszym.

Gdańska Fundacja Wody zaprasza do udziału w badaniach biegłości w zakresie pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia TAPLING  organizowanych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011
„Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”, z normą  PN-EN ISO 19458:2007
,, Jakość wody: Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych” oraz zgodnie
z nową normą PN-ISO 5667-5:2017-10 „Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania
i systemów dystrybucji”.

W pobieraniu może uczestniczyć maksymalnie 25 osób.