Home » Badanie » POOLLAB 2021

badania

POOLLAB 2021

BADANIA BIEGŁOŚCI POPRZEZ MIĘDZY-LABORATORYJNE PORÓWNANIA
Z ZAKRESU FIZYKOCHEMICZNYCH ANALIZ WODY BASENOWEJ POOLLAB 2021

Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej. Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji. W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań wody do spożycia.
Program POOLLAB jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

 

__ POOLLAB 2021__

Szanowni Państwo ,
W bieżącym roku do analizy otrzymacie Państwo próbki z wzorcami.
Próbki dostarczone do laboratorium przechowywać należy w lodówce w temperaturze 2-8 oC, w zamkniętych pojemnikach, w ciemnym miejscu do chwili rozpoczęcia badania.
Z próbkami dostarczonych materiałów odniesienia należy postępować rutynowo zgodnie z instrukcją organizatora, oraz  przyjętymi procedurami analitycznymi w swoich laboratoriach badawczych.
Rozcieńczenia należy wykonywać wg instrukcji organizatora przysłanej na tydzień przed badaniami.


Zapraszamy serdecznie na badania biegłości wody basenowej runda III runda  które odbędą się 16-19 listopada 2021r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną próbki z wodą zostaną dla Państwa przygotowane zgodnie z parametrami zaznaczonymi w karcie zgłoszenia.

Parametry oznaczane:

Obowiązkowe

  • Chlor wolny
  • Chlor ogólny
  • pH
  • Redox
  • Mętność
  • Azotany
  • Index nadmanganianowy

Dodatkowe:

  • kwas cyjanurowy

 

IV Runda programu
Data rozpoczęcia badań: 16-19 listopada 
Nadsyłanie zgłoszeń: 8 listopada

Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników

Karta zgłoszenia, regulamin badań oraz informacje o badaniach biegłości dostępne są w załącznikach

Program Poollab jest dostępny dla wszystkich osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa.
Organizatorem programu jest Gdańska Fundacja Wody.

Każdy uczestnik powinien posiadać swój sprzęt do analizy (analiza parametrów w laboratorium)

Tożsamość, zgodnie z przyjętą w Programie zasadą, jest poufna. Każdemu Uczestnikowi zostanie nadany kod znany jedynie Organizatorowi.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE
W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać  na adres e-mail: sekretariat@gfw.pl lub faksem: 58 741 81 50.  W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem organizator prześle informacje szczegółowe potwierdzające lub informujące o zmianie terminu rundy.
W komplecie dokumentów potwierdzających uczestnictwo powinniście Państwo otrzymać: Potwierdzenie Uczestnictwa (wraz z kodem laboratorium) Kartę wyników oraz Instrukcję.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)
Koszt uczestnictwa podano w Karcie zgłoszenia.
Całkowity koszt uczestnictwa :
deklarowane oznaczenia (każde oznaczenie 150 zł +VAT) + koszty organizacyjne 300zł +VAT
Faktury za uczestnictwo będą przesyłane drogą elektroniczną lub pocztą zgodnie z informacją w karcie zgłoszenia.
Termin płatności 14 dni.

DODATKOWE INFORMACJE:

Koordynator programu
Aleksandra Jato-Mrozik, 605 030 536, ola.m@gfw.pl