Home » Badanie » Badania biegłości w pobieraniu próbek wody z pływalni

badania

Badania biegłości w pobieraniu próbek wody z pływalni

 


 

22 października 2020

Zasady pobierania próbek wody do badań jej jakości  z niecek basenowych oraz zaworów czerpalnych instalacji wodociągowych

Badania biegłości woda basenowa
– praktycy z laboratorium 

Program badań biegłości w pobieraniu próbek Wody z Pływalni  – Elżbieta Kiejno

 1. 10:00-10:30 Powitanie i przedstawienie przebiegu próbkobrania

 2. 10:30-13:00  Szkolenie – zasady pobierania próbek wody do badań jej jakości z niecek basenowych, zaworów czerpalnych instalacji wodociągowych i zaworów z instalacji uzdatniania wody basenowej – Małgorzata Prędota

 3. 13:00-14:00  Lunch

 4. 14:00-16:00  Dalsza część szkolenia

  Przygotowanie do badań biegłości i przejście na obiekt basenowy Elżbieta Kiejno, Katarzyna Ulas

 5. 14:30 – 15:30 Pobieranie próbek wody z niecki basenowej – pierwsza grupa – 13 osób

 6. 15:30 – 16:30 Pobieranie próbek wody z niecki basenowej – pierwsza grupa – 12 osób


Tylko prawidłowy pobór do badań mikrobiologicznych, bez analizy.


Badania biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2012 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”.

Program Woda z Pływalni 2020 jest dostępny dla wszystkich osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa.
Organizatorem programu jest Gdańska Fundacja Wody.

Każdy uczestnik powinien posiadać swój sprzęt do analizy. Organizator zapewnia sprzęt tylko dla pojedynczych osób, po uzgodnieniu.

Tożsamość, zgodnie z przyjętą w Programie zasadą, jest poufna. Każdemu Uczestnikowi zostanie nadany kod znany jedynie Organizatorowi.

Program szkolenia 22.10.2020

09:00-09:10

Zapisy uczestników i dopełnianie formalności

Gdańska Fundacja Wody

 • Pobieranie próbek wody wg PN-EN ISO 19458:2007 Jakość wody – pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych.
 • Pobieranie próbek wody wg PN-EN ISO 19458:2007 woda z basenów kąpielowych

Małgorzata Prędota – ekspert GFW

10:30-10:50

PRZERWA KAWOWA – UCZESTNICY W HOTELU

 • PN-EN ISO 19458:2007 Jakość wody. Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych – pojemniki na próbki do badań mikrobiologicznych.
 • PN-EN ISO 19458:2007 Jakość wody. Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych:
 • stacje uzdatniania basenów kąpielowych
 • warunki pobierania próbek wody z zaworów czerpalnych
 • woda podpowierzchniowa z basenów kąpielowych
 • technika pobierania próbek wody podpowierzchniowej
 • transport pobranych próbek do laboratorium
 • Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach Warszawa, październik 2014– www.gis.gov.pl – Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych z pływalni oraz urządzeń związanych z uzdatnianiem wody.
 • Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych w kierunku bakterii z rodzaju Legionella.
 • Pobieranie próbek wody na pływalni do analiz fizyczno-chemicznych
 • PN-ISO 5667-5:2017 Postępowanie z próbkami wody
 • PN-EN ISO 5667- 3:2017-05 techniki utrwalania próbek – analizy fizykochemiczne i chemiczne (przykład dwóch parametrów do oceny jakości wody pływalni).
 • Analiza i podsumowanie omówionych oraz zgłoszonych problemów – dyskusja i zadawanie pytań.
 • Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych w kierunku bakterii z rodzaju Legionella.
 • Pobieranie próbek wody na pływalni do analiz fizyczno-chemicznych
 • PN-ISO 5667-5:2017 Postępowanie z próbkami wody
 • PN-EN ISO 5667- 3:2017-05 techniki utrwalania próbek – analizy fizykochemiczne i chemiczne (przykład dwóch parametrów do oceny jakości wody pływalni).
 • Analiza i podsumowanie omówionych oraz zgłoszonych problemów – dyskusja i zadawanie pytań.

13:00-14:00

PRZERWA OBIADOWA