Home » Badanie » „METALE” 2020 – badanie biegłości zawartości metali w wodzie i ściekach

badania

„METALE” 2020 – badanie biegłości zawartości metali w wodzie i ściekach

 

 

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI POPRZEZ
PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE Z ZAKRESU OZNACZANIA METALI W WODZIE
I ŚCIEKACH METALE 2020

Opis procesu badania biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011.


Badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej.

Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji.W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań wody do spożycia i ścieków.

Program i karta zgłoszenia badań biegłości już wkrótce będzie jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.- dopracowujemy zakresy badań dla różnych parametrów wody i ścieków.

 

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU

(wybór uczestniczącego laboratorium) zakres pomiarowy wszystkich metali według Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący wody do spożycia Dz.U.2017 poz. 2294

 

 • Aluminium – Al,
 • Antymon –  SB
 • Arsen – As
 • Bor – B
 • Chrom – Cr
 • Kadm  – Cd
 • Magnez – Mg
 • Miedź – Cu
 • Nikiel – Ni
 • Ołów – Pb
 • Selen – Se
 • Sód – Na
 • Rtęć – Hg
 • Mangan- Mn
 • Potas – K

I RUNDA PROGRAMU w 2020 r.

Data rozpoczęcia badań: 20 lutego
Nadsyłanie zgłoszeń: do 10 lutego

 

II RUNDA PROGRAMU w 2020 r. Uwaga! Zmiana Terminu!

Data rozpoczęcia badań: 4 czerwca 

Nadsyłanie zgłoszeń: do 21 maja

Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE

W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją faksem: 58 741 81 50 lub mailem: sekretariat@gfw.pl lub ela.k@gfw.pl. W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)

Koszt uczestnictwa podano w Karcie zgłoszenia. Faktury za uczestnictwo będą przesyłane razem z próbami. Termin płatności 14 dni.

POUFNOŚĆ WYNIKÓW

Tożsamość laboratoriów jest poufna. Klauzulą poufności objęta jest również lista uczestniczących laboratoriów.

 WARTOŚĆ PRZYPISANA

Wartość przypisana – wartość ustalona przez akredytowane laboratorium, wyznaczona jako wartość średnia odporna  przy zastosowaniu odpowiedniej liczby powtórzeń. W tym celu zastosowano statystykę mocną, zgodnie z ISO 13528:2015.

 ODCHYLENIE STANDARDOWE

Wartość odchylenia standardowego ustalono na podstawie obowiązujących przepisów prawa dla danej metody.

NIEPEWNOŚĆ

Niepewność wartości przypisanej zostanie ustalona na podstawie badań jednorodności i stabilności próbki zgodnie z ISO 13528:2015.

 KRYTERIA OCENY WYNIKÓW

Wartość wskaźnika  z score.

Wartość wskaźnika  z’ score.

Wartość wskaźnika En – w przypadku podania niepewności przez uczestnika.

Obliczenia statystyczne zgodnie z ISO 13528:2015.

 REKLAMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU

Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać pisemnie. Organizator odpowiada w formie pisemnej w możliwie krótkim czasie.

 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

Wymagana forma pisemna z zachowaniem terminu podanego w potwierdzeniu uczestnictwa.


DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela koordynator merytoryczny programu  biegłości

Elżbieta Kiejno
(tel. 58 304 99 58, 691 114 312, e-mail: ela.k@gfw.pl).