Home » Badanie » POOLSAMPLING 2024

badania

POOLSAMPLING 2024

Badania biegłości w zakresie pobierania próbek wody basenowej organizowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2012 „Ocena zgodności  oraz ogólnymi wymaganiami dotyczącymi badań biegłości”

Celem programu jest stworzenie możliwości potwierdzenia kompetencji w zakresie pobierania próbek wody basenowej. Program jest dostępny dla wszystkich, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa.

Zakres oceny próbkobiorcy:

Ocena przygotowania próbkobiorcy do procesu pobierania
– świadomość
– dokumentowanie
– znajomość matrycy pobieranej
– umiejętność pobierania

Ocena pobierania próbek wody do analiz
(kolejność wykonywania poszczególnych czynności, odpowiednia technika pobierania etc.)

– fizykochemicznej
– mikrobiologicznej
– pomiary parametrów własnymi urządzeniami mierniczymi

W pobieraniu może uczestniczyć maksymalnie 25 osób.

Miejsce: Pływalnia Orunia ul. ul. Smoleńska 6/8 Gdańsk

Chętnych zapraszamy do rezerwacji mailowo