Home » COVIŚ1: Analiza COVID-19 w ściekach komunalnych w województwie pomorskim

COVIŚ1: Analiza COVID-19 w ściekach komunalnych w województwie pomorskim

 

 

 

 

 

Gdańska Fundacja Wody otrzymała dotację ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie projektu
„Analiza COVID-19 w ściekach komunalnych w województwie pomorskim”

Kwota dotacji do 39200 zł. nr umowy WFOŚ/D/355/4769/2020.
Czas trwania projektu: 1.10.2020 – 31.01.2021

Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że nieoczekiwana epidemia może sparaliżować cały świat. Globalna reakcja na COVID-19 skoncentrowała się na zapobieganiu transmisji między osobami. Tymczasem, eksperci uważają, że wirus Sars-CoV-2 może rozprzestrzeniać się również w ściekach. Ponadto, okazało się, że analiza ścieków może dostarczyć ważnych danych na temat jego rozprzestrzeniania się. Grupy badawcze na całym świecie rozpoczęły analizę ścieków pod kątem nowego wskaźnika, aby oszacować całkowitą liczbę infekcji w społeczności, biorąc pod uwagę, że większość ludzi nie zostanie poddana testom i spora część przechodzi chorobę bezobjawowo.

Projekt COVIŚ jest odpowiedzią na powyższą sytuację, pokazując możliwość powiązania analizy ścieków na zawartość SARS-CoV-2 z ilością zakażonych osób.

RAPORT z analizy ścieków komunalnych na obecność SARS-CoV-2