Home » Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

  Tytuł wydarzenia

  Termin wydarzenia

  Cena:  Dane zgłaszającego

  Przedsiębiorstwo/InstytucjaUczestnik indywidualny

  Adres odbiorcy inny niż nabywcy
  PapierowaElektroniczna  TakNie

  Oświadczenie VAT (usługa szkoleniowa ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych) Zwolnienie z podatku VAT możliwe jest na podstawie przesłanego oświadczenia na adres email: sekretariat@gfw.pl


  Regulaminy dostępne są w sekcji "Dokumenty do pobrania".

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańską Fundację Wody w celu świadczenia usług szkoleniowych, wykonywania umów i czynności związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych. Jestem świadomy, że wyrażoną zgodę mogę odwołać w dowolnym momencie.

  Drukuj