Home » Bez kategorii » Ocena możliwości ograniczenia ilości zanieczyszczeń wnoszonych przez użytkowników na teren pływalni

BASENY

Z dużą przyjemnością informujemy, że na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Pani mgr inż. Emilia Stańkowska rozpoczęła przewód doktorski dotyczący „Oceny możliwości ograniczenia ilości zanieczyszczeń wnoszonych przez użytkowników na teren pływalni”. Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Agnieszka Włodyka-Bergier.

Zapraszamy do lektury i informujemy, że na bieżąco będziemy przekazywać prezentacje, które wynikną z tych badań.

E.Stańkowska – prezentacja