Home » MonGOS

MonGOS

 

Oficjalna strona projektu MonGOS: TUTAJ

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami nt. projektu MonGOS w Forum Eksploatatora: TUTAJ

 

Głównym celem projektu jest podjęcie współpracy międzynarodowej przez wiodące instytucje naukowe w Europie w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Sektor ten stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, wynikającymi z wdrażania modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – priorytetu politycznego Unii Europejskiej.


Cele strategiczne projektu:

– identyfikacja i ocena potencjału transformacji w kierunku GOZ w sektorze wodno-ściekowym,

– wymiana dobrych praktyk i transfer wiedzy między wiodącymi instytucjami naukowymi w Europie w obszarze gospodarki wodno-ściekowej,

– opracowanie ram monitorowania transformacji w kierunku GOZ w sektorze wodno-ściekowym,

– opracowanie i wdrożenie planu upowszechnienia efektów badań o zasięgu międzynarodowym.

Projekt MonGOS (nr PPI/APM/2019/1/00015/U/00001/ZU/00002 (2020-2021)) jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.


Okres realizacji:
2020-01-01 – 2022-10-30

Ze względu na sytuację epidemiologiczne i brak możliwości realizacji zadań edukacyjnych takich jak Summer School projekt został wydłużony o rok. Obecnie zespół pracuje nad przeglądem wskaźników które mogą być stosowane do oceny implementacji Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Ponadto projekt współfinansuje i jest częścią Międzynarodowej Konferencji Naukowej Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce https://greendeal2020.pl/ .

Budżet: 1 428 000,000 PLN

Lider projektu: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Pracownia Surowców Biogenicznych,

kontakt: dr Marzena Smol, smol@meeri.pl

strona www: mon-gos.eu – MonGOS (mon-gos.eu)


Partnerzy i struktura
: