Home » PROJEKTY » Projekt MORPHEUS » II Spotkanie Partnerów Projektu Morpheus

II Spotkanie Partnerów Projektu Morpheus

W dniach 30-31 maja, w szwedzkim miasteczku Kristianstad odbyło się II spotkanie partnerów Projektu Morpheus: „Modelowe obszary usuwania farmaceutyków na południowym Bałtyku”

Polskę reprezentowali Partnerzy z Politechniki Gdańskiej, Gdańskiej Fundacji Wody oraz eksperci z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR – WiK Spółka z o.o. i Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. Goszczono także reprezentantów Niemiec, przedstawicielkę Instytutu Badań Morza Bałtyckiego w Leibniz oraz Uniwersytetu w Klajpedzie, Przedsiębiorstw Wodociągowych „Klaipedos vanduo” i „Palangos vandenys” z Litwy.

DSC_0380

Autor: Gdańska Fundacja Wody

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od serdecznego przywitania przez szwedzkiego Koordynatora całego Projektu Pana Erlanda Björklunda, oraz przedstawienia charakterystyki i postępu działań każdego z partnerów. Kolejnym punktem spotkania było omówienie przez Przedstawicieli Niemieckiej Instytucji konsultingowej REM Consult procesu rozliczania projektu. Ciekawym elementem spotkania była wizyta przedstawicielki „Joint Sekretariatu” Pani Marty Miodowicz, która zachęcała partnerów projektu do właściwej współpracy umożliwiając sprawne raportowanie. Pani Marta wyjaśniła system sprawozdawczości, przedstawiła zadania i obowiązki głównego partnera oraz partnerów projektu i wymieniła kilka dobrych praktyk w realizacji projektu. Wyjaśniła także zasady elastyczności programu w przypadku wystąpienia zmian w konfiguracji projektu lub budżecie.

Wieczorem, podczas kolacji, wszyscy Partnerzy mieli okazję do odbycia kuluarowych rozmów w uroczej restauracji Kvarnen.

Drugiego dnia spotkania parterom projektu towarzyszyli również zaproszeni eksperci.

Gości przywitał Pan Hakan Pihl, wicekanclerz Uniwersytetu w Kristianstad. Następnie przedstawicielka Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska pokrótce przedstawiła założenia szwedzkiej Polityki w sprawie zagrożenia, jakim są substancje farmaceutyczne dla Morza Bałtyckiego.  Kolejno reprezentantka szwedzkiej Gminy Hässleholm opowiedziała o innym projekcie związanym z farmaceutykami, który realizowany jest w Szwecji, po czym Pan Ola Svahn omówił analityczne aspekty oznaczania farmaceutyków.

Dzień drugi zakończył się wizytą w innowacyjnym laboratorium chemicznym oraz na Komunalnej Oczyszczalni Ścieków, obsługującej miasto Kristianstad.

DSC_0396

Autor: Gdańska Fundacja Wody