Home » Szkolenie » E 39 – Nowe Prawo Wodne – praktyczne aspekty

szkolenia

E 39 – Nowe Prawo Wodne – praktyczne aspekty

Zapraszamy do glosowania na najciekawszy temat webinarium !  
Zmiany w normie 11731:2017 w stosunku do normy 11731-2:2008.
13 Vote
PN-EN ISO 11133:2014-07- Mikrobiologia zywnosci, pasz i wody - Przygotowanie, produkcja, przechowywanie i przeprowadzanie badan pozywek.
5 Vote
Szczepy referencyjne w laboratorium mikrobiologicznym – postpowanie, przechowywanie, nadzór.
9 Vote
Techniki pobierania próbek zywnosci do badan krobiologicznych-aspekty praktyczne.
0 Vote
Sprawdzenie metody oraz szacowanie niepewnosci.
9 Vote
Podejscie praktyczne do wdrozenia akredytacji badan mikrobiologicznych wody do spozycia.
5 Vote
Clostridium perfringens metoda filtracji membranowej zgodnie z PN-EN ISO 14189:2016-10.
1 Vote
Wysoka obecnosc BZT5 i ChZT w sciekach.
10 Vote
                                                                                                              

RETENCJAPL Sp. z o.o. razem z Gdańską Fundacją Wody pragnie zaprosić Państwa

do udziału w webinarium:

Nowe Prawo Wodne – praktyczne aspekty

Webinarium przełożone na inny termin

PROGRAM:

 1. 1.Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”
 • -Jakie zadania mają Wody Polskie
 • -Jak działają funkcjonalnie
 • -Samofinansowanie (uprawnienia finansowe)
 • -Próby nowelizacji ustawy
 1. 2.Usługi wodne
 • -Koncepcja stworzenia usług wodnych (Dyrektywy europejskie)
 • -Funkcjonowanie usług wodnych
 1. 3.Opłaty i rodzaje opłat
 • -Opłata retencyjna (za utraconą retencję)
 • -Opłata operatorska
 • -Opłata stała
 • -Opłata zmienna za usługi wodne
 1. 4.Optymalizacja zarządzania z uwzględnieniem nowego Prawa Wodnego
 • -Poznanie schematu systemu odwodnieniowego
 • -Przegląd aspektów formalno-prawnych
 • -Koncepcja finansowania usługi odwodnienia
 • -Operator i jego zadanie i odpowiedzialność

CEL WEBINARIUM:

Przybliżenie uczestnikom najważniejszych zmian związanych z wprowadzeniem nowego Prawa Wodnego.

PROWADZĄCY:
Andrzej Osiński – Ekspert ds. wód opadowych, RETENCJA PL. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Instytutu Hydrotechniki – Inżynierii Środowiska. Kluczowy ekspert RETENCJAPL odpowiedzialny za planowanie i wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie wód opadowych i roztopowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie, eksploatacji i zarządzaniu systemami.

UCZESTNICTWO

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wszystkich osób zainteresowanych nowym Prawem Wodnym.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Webinarium przełożone na inny termin. 

Nowy termin ogłoszony zostanie wkrótce !

Webinarium rozpocznie się o godzinie 10.00 i zakończy o 11.30  Będzie złożone z 2 części: wykładu oraz sesji pytań.

Pierwsza część- wykładowa potrwa ok. 60 minut

Druga część – sesja pytań ok. 30 minut

Uwaga
W trakcie sesji pytań osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania swoich pytań. Ekspert odpowie na jak największą możliwą liczbę pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, czy wyliczeń.

Każdy, kto zapisze się na webinarium otrzyma dedykowany link do udziału w webinarium na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Wszyscy uczestnicy (gospodarze, prezenterzy, uczestnicy i administratorzy) potrzebują najnowszej wersji Adobe ® Flash® Player. Niezbędne jest posiadanie głośników lub słuchawek.