Home » Szkolenie » E-201/1 Aktualne wymagania stawiane akredytowanym i ubiegającym się o akredytację laboratoriom mikrobiologicznym w świetle obowiązujących dokumentów i zasad ich stosowania i znakowania.

szkolenia

E-201/1 Aktualne wymagania stawiane akredytowanym i ubiegającym się o akredytację laboratoriom mikrobiologicznym w świetle obowiązujących dokumentów i zasad ich stosowania i znakowania.

Program szkolenia:

Aktualne wymagania stawiane akredytowanym i ubiegającym się o akredytację laboratoriom mikrobiologicznym
w świetle obowiązujących dokumentów i zasad ich stosowania i  znakowania.

  1. 1.Dokumenty odniesienia określające wymagania i warunki akredytacji dla mikrobiologicznych laboratoriów (normy PN, PN-EN, PN-ISO, PN-IEC, EURACHEM).

  2. 2.Zasady stosowania, znakowania, numeracji i zapisywania norm.

  3. 3.Polityka PCA określająca aktualne wymagania dla mikrobiologicznych laboratoriów badawczych (DAB, DA).

  4. 4.Dokumenty odniesienia EA, ILAC dla mikrobiologicznych laboratoriów badawczych.

Aktualne wymagania i wytyczne dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej
w badaniach mikrobiologicznych

  1. 5.Polityka PCA dotycząca spójności wyników pomiarów zgodnie z nowym, 8 wydaniem dokumentu DA, 
    różnice między wydaniem 7, a 8.

  2. 6.Spójność pomiarowa w laboratorium mikrobiologii.

  3. 7.Zasady postępowania z wzorcami i materiałami odniesienia.

  4. 8.Zapewnienie spójności pomiarowej dla wyposażenia w laboratorium mikrobiologii.

Harmonogram 3.03.2022 godzina 9.00 – 13.00

Wykładowcy:

Grażyna Dziedzic absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, mgr biologii, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarządzanie w ochronie zdrowia, specjalista II stopnia w zakresie mikrobiologii, 40-letnie doświadczenie w pracy w laboratoriach medycznych, 20-letnie doświadczenie w tworzeniu, implementacji i utrzymaniu systemów jakości w laboratoriach, 15-letnie doświadczenie w auditowaniu laboratoriów w zakresie wymagań systemów jakości, 15-letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki przedmiotu mikrobiologia, epidemiologia
Joanna Olszewska – Siemaszkoabsolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, magister biologii; studia podyplomowe Akademia Medyczna Gdańsk, Mikrobiolog I0 specjalizacji; ponad 25 letnie doświadczenie w analityce mikrobiologicznej żywności; ponad 20 letnie doświadczenie w budowie, utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium badawczym;  ponad 20 letnie doświadczenie auditorskie w zakresie wymagań systemu zarządzania dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym; wieloletnie doświadczenie w pracy normalizacyjnej w zakresie opiniowania mikrobiologicznych dokumentów metodycznych.