Home » Szkolenie » B-11 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym

szkolenia

B-11 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym

 

Szkolenie jest dedykowane głównie dla kadry technicznej, konserwatorów i przedstawicieli stacji sanitarnych, przedstawicieli form zajmujących się obsługą techniczną urządzeń na obiektach basenowych.


       Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami uzdatniania wody na obiektach basenowych oraz omówienie prawidłowych działań. Szczegółowe i wyczerpujące tematykę prawidłowej eksploatacji szkolenie, dla osób początkujących i pragnących uzupełnić swoją wiedzę z dziedziny technik basenowych. Przedstawimy krok po kroku najistotniejsze aspekty w funkcjonowaniu, źródła błędów, zaniedbań i problemów technicznych, które mogą skutkować złą eksploatacją na obiekcie. Omówimy szczegółowo etapy uzdatniania wody basenowej i sposoby postępowania w przypadku wykrycia ponadnormatywnego skażenia mikrobiologicznego wody. Jakie działania są niezbędne  po przekroczeniu parametrów w dopuszczalnym przez rozporządzenie zakresie.  Zapoznamy Państwa z etapami kontroli wewnętrznej na swoim basenie według rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.U. 2015 poz. 2016 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Drugi dzień to prawidłowa eksploatacja automatyki pomiarowej, sposoby kalibracji i działań naprawczych. Przypadki nieprawidłowości na obiektach basenowych.


Ramy godzinowe szkolenia:

 • I dzień: 9:00 -16:00 (obiad – 13:00)
 • II dzień: 9:00 – 14:00 (obiad – 13:00)

Program szkolenia:

 • wymagania sanitarno-higieniczne w odniesieniu do wody pływalni publicznych: flora bakteryjna, mikrobiologiczne wskaźniki zanieczyszczeń wody.
 • koagulacja, filtracja, korekty pH i dezynfekcja – uaktualnione materiały dotyczące prawidłowego przeprowadzenia tych procesów,
 • odpowiednie pomiary najważniejszych parametrów decydujących o jakości wody w niecce basenu,
 • postępowanie w przypadku wykrycia ponadnormatywnego skażenia mikrobiologicznego i fizykochemicznego na pływalni i basenach odkrytych,
 • praktyczne i skuteczne sposoby rozwiązań problemów związanych z jakością wody;
 • sytuacje awaryjne (incydenty wymiotne i kałowe) – działania jakie powinniśmy podejmować, podstawowe zasady rozwiązywania problemów;
 • automatyka pomiarowa, prawidłowa eksploatacja

Wykładowcy: Wiesława Bollin

 • pracownik Powiatowej Stacji Sanitarnej

                           Piotr Demski

 • specjalista praktyk zajmujący się technikami basenowymi

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia informujące o zakresie szkolenia.

Uwaga! Rezerwacja noclegów hotel PURO  we własnym zakresie 

Pokój jednoosobowy Superior 370PLN/ brutto doba, ze śniadaniem

Pokój dwuosobowy Superior 430PLN/ brutto doba, ze śniadaniem

Do dyspozycji uczestników:

 • nieograniczony dostęp do darmowych gorących napojów (24h/doba).
 • dostęp do bardzo szybkiego Wi-Fi | 100 MB/s na użytkownika.
 • pakiet darmowych, międzynarodowych rozmów telefonicznych dostępnych przez tablet w pokoju.
 • bezpłatny wynajem PURO rowerów miejskich.

BRAK MIEJSC!