Home » Szkolenie » B-11 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym

szkolenia

B-11 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym

 

Szkolenie jest dedykowane głównie dla kadry technicznej, konserwatorów i przedstawicieli stacji sanitarnych, przedstawicieli firm zajmujących się obsługą techniczną urządzeń na obiektach basenowych – jest to kurs podstawowy dla mało i średnio zaawansowanych pracowników technicznych pływalni.


       Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami uzdatniania wody na obiektach basenowych oraz omówienie prawidłowych działań. Szczegółowe i wyczerpujące tematykę prawidłowej eksploatacji szkolenie, dla osób początkujących i pragnących uzupełnić swoją wiedzę z dziedziny technik basenowych. Przedstawimy krok po kroku najistotniejsze aspekty w funkcjonowaniu, źródła błędów, zaniedbań i problemów technicznych, które mogą skutkować złą eksploatacją na obiekcie. Omówimy szczegółowo etapy uzdatniania wody basenowej i sposoby postępowania w przypadku wykrycia ponadnormatywnego skażenia mikrobiologicznego wody. Jakie działania są niezbędne  po przekroczeniu parametrów w dopuszczalnym przez rozporządzenie zakresie.  Zapoznamy Państwa z etapami kontroli wewnętrznej na swoim basenie według rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.U. 2022 r. poz. 1230 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Drugi dzień to prawidłowa eksploatacja automatyki pomiarowej, sposoby kalibracji i działań naprawczych. Przypadki nieprawidłowości na obiektach basenowych.


Ramy godzinowe szkolenia:

 • I dzień: 9:00-16:00 (obiad – 13:00)
 • II dzień: 9:00 – 14:00 (obiad – 13:00)

Program szkolenia:

 • wymagania sanitarno-higieniczne w odniesieniu do wody pływalni publicznych: flora bakteryjna, mikrobiologiczne wskaźniki zanieczyszczeń wody.

 • koagulacja, filtracja, korekty pH i dezynfekcja – uaktualnione materiały dotyczące prawidłowego przeprowadzenia tych procesów,

 • odpowiednie pomiary najważniejszych parametrów decydujących o jakości wody w niecce basenu,

 • postępowanie w przypadku wykrycia ponadnormatywnego skażenia mikrobiologicznego i fizykochemicznego na pływalni i basenach odkrytych,

 • praktyczne i skuteczne sposoby rozwiązań problemów związanych z jakością wody;

 • sytuacje awaryjne (incydenty wymiotne i kałowe) – działania jakie powinniśmy podejmować, podstawowe zasady rozwiązywania problemów;

 • automatyka pomiarowa, prawidłowa eksploatacja

 • ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi bakteriami z rodzaju Legionella w instalacjach wodociągowych i klimatyzacyjnych w istniejących budynkach

 • wytyczne projektowe, wykonania i użytkowania instalacji wodociągowych i klimatyzacyjnych w celu ograniczenia zagrożenia bakteriami z rodzaju Legionella

Wykładowcy:
Wiesława Bollin – pracownik Powiatowej Stacji Sanitarnej

Rober Miśkiewicz – specjalista praktyk zajmujący się technikami basenowymi

 


Uczestnicy otrzymają zaświadczenia informujące o zakresie szkolenia.

Uwaga! Rezerwacja noclegów w hotelu samodzielna

Hotel Gdańsk Nad Morzem w Centrum – Dwór Uphagena (archedworuphagena.pl)

Nocleg ze śniadaniem – ceny brutto hasło Gdańska Fundacja Wody
Pokój 1 osobowy 300zł 

Pokój 2 osobowy 370 zł

 


REGULAMIN WYDARZEŃ STACJONARNYCH GFW_24_03_2023