Home » Szkolenie » GW-39 Badania biegłości – spójność pomiarowa, interpretacja wyników, potwierdzenie równoważności metod, wykorzystanie w rewalidacji, oraz szacowania niepewności pomiaru

szkolenia

GW-39 Badania biegłości – spójność pomiarowa, interpretacja wyników, potwierdzenie równoważności metod, wykorzystanie w rewalidacji, oraz szacowania niepewności pomiaru

Profil uczestnika warsztatów:

  • uczestnicy badań biegłości
  • pracownicy laboratoriów przygotowujący się do badań biegłości

Ramy czasowe:

Dzień   I godz. 11.00 –  16.00
Dzień  II godz. 10.00 –  15.00

Potwierdzenie prawidłowego wykonywania analiz w laboratorium
– podstawa do akredytacji metody badawczej.

  • Zgodność z dokumentem Polskiego Centrum akredytacji DA-05. Wydanie 6 z dnia 22.04.2016r. ,,Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca wykorzystania badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych w procesach nadzoru laboratoriów”.
  • Wykorzystanie materiałów po badaniach biegłości w celu zapewnienia spójności pomiarowej.
  • Interpretacja uzyskanych wskaźników – doskonalenie metod badawczych, analiza błędów pomiarowych.
  • Analiza metod badawczych na podstawie raportu badań biegłości, a ,,równoważność’’ metod.
  • Sprawdzenie analityków w laboratorium – autoryzacja badań, rewalidacja.
  • Wykorzystanie uzyskanych współczynników podczas opracowania budżetu niepewności.
  • Analiza oszacowanej niepewności pomiaru.
  • Prawidłowa konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych.

Zapraszamy serdecznie również do uczestnictwa w dodatkowej rundzie
Qualicon 2017 już 30 listopada 2017r.