Home » Szkolenie » E-102 Wodociągi przyszłości: Oszczędności dla branży wod-kan: opomiarowanie, telemetria oraz wykrywanie strat wody

szkolenia

E-102 Wodociągi przyszłości: Oszczędności dla branży wod-kan: opomiarowanie, telemetria oraz wykrywanie strat wody

 

Szanowni Państwo ,

W tym webinarze przedstawimy jak pozornie mały nakład finansowy może w perspektywie kilku lat przynieść ogromy zysk dla przedsiębiorstwa wodociągowego.

Jak w łatwy sposób zmniejszyć bilans pomiędzy wodą wyprodukowaną a sprzedaną? Wydaje się to rzecz oczywista jednakże nadal wiele przedsiębiorstw wodociągowych nie przykłada większej wagi do odpowiedniego doboru urządzenia pomiarowego do potrzeb swojego odbiorcy a w dobie cyfryzacji i miniaturyzacji moduły telemetryczne instalowane na urządzeniach pomiarowych spełniają nie tylko rolę przekaźnika informacji o stanie wodomierza, ale zasilają bazę danych w szereg kluczowych informacji do jeszcze lepszego zarządzania siecią wodociągową. Poprzez analizę otrzymanych informacji możemy niwelować straty związane z kradzieżami wody, wyciekami lub po prostu awariami.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram:

08.12.2020

10.00-13.00