Home » Szkolenie » E-105 _1 Krótkie warsztaty doskonalące dla audytorów w laboratoriach (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)_ Formułowanie niezgodności

szkolenia

E-105 _1 Krótkie warsztaty doskonalące dla audytorów w laboratoriach (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)_ Formułowanie niezgodności

warsztat z cyklu  poświęconego doskonaleniu umiejętności przez audytorów wewnętrznych
w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

W trakcie każdego spotkania analizowane są przykłady obserwacji i zdarzeń audytowych. Uczestnicy prowadzą dyskusję dotyczącą zbierania dowodów audytowych i ich oceny. Formułują niezgodności.
Identyfikator spotkania będzie zawsze umieszczony po symbolu szkolenia (w temacie). Spotkania z tym samym identyfikatorem dotyczą tych samych przykładów (ta sama tematyka). Można rozpocząć uczestnictwo w dowolnym wydaniu cyklu i kontynuować w miarę dostępności innych wydań.

Każde kolejne spotkanie to inne przykłady.

Cele warsztatu:

 • doskonalenie formułowania niezgodności.
 • zbieranie informacji i dowodów audytowych, techniki audytowania.
 • ocena i analiza dowodów z audytu, wnioskowanie.
 • formułowanie niezgodności oraz ocena i interpretacja wymagań na podstawie przykładów.

W oparciu o przykłady uczestnicy poznają:
– interpretację wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
– zasady formułowania niezgodności
– zasady audytowania i raportowania – wymagania normy ISO 19011:2018)

Uczestnicy mają możliwość:

 • prowadzenia dyskusji
 • zdawania pytań
 • prezentowania własnych przykładów

Szkolenie kierujemy do :

 • początkujących audytorów
 • zaawansowanych audytorów
 • ciekawych audytowania
 • zarządzających laboratorium

Cykl „Krótkie warsztaty doskonalące dla audytorów w laboratoriach ” obejmuje:
E-105_1 – Formułowanie niezgodności
E-105_2 – Raportowanie wyników audytów
E-105_3
 – Techniki i metody audytowania
E-105_4 
– Ryzyka i szanse – program, plan i realizacja audytów

Harmonogram:  21.12.2021, godz. 12:30 – 14:00 

Prowadzący: Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne
w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)


Zapraszamy!