Home » Szkolenie » E-106 Nowelizacja DA-05 (PCA) – planowanie udziału w PT/ILC z uwzględnieniem ryzyka.

szkolenia

E-106 Nowelizacja DA-05 (PCA) – planowanie udziału w PT/ILC z uwzględnieniem ryzyka.

Szanowni Państwo

W szkoleniu uwzględniono wymagania DA-05 (PCA) i normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
oraz EA-4/18, EA-4/21.

Celem szkolenia jest:
– zaprezentowanie zmian w polityce PCA – DA-05 (PCA)
– przedyskutowanie i prezentacja zasad oraz przykładów planowania uczestnictwa w PT/ILC
z uwzględnieniem ryzyka

W oparciu o przykłady uczestnicy poznają:

 • interpretację zmienionych wymagań DA-05 (PCA) oraz normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • uwzględnianie ryzyka przy identyfikowaniu poddyscyplin
 • zasady konstruowania programów uczestnictwa w PT/ILC z uwzględnieniem ryzyka i EA4/18
  (Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości)
 • niepowodzenia w PT/ILC – podejmowanie działań

Uczestnicy mają możliwość:

 • prowadzenia dyskusji
 • zdawania pytań
 • prezentowania własnych przykładów

Szkolenie kierujemy do :

 • zarządzających laboratorium
 • odpowiedzialnych za działalność techniczną laboratorium
 • kierownictwa jakości
 • personelu laboratorium

Harmonogram: 24.02.2021, godz. 10:00 – 11:30 

Prowadzący: Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.

Zapraszamy!