Home » Szkolenie » E-114 Kawa Retencja – forum dyskusyjne on-line

szkolenia

E-114 Kawa Retencja – forum dyskusyjne on-line

Wydarzenia i refleksje ostatnich miesięcy, spotkania z Państwem podczas webinarów oraz obserwacja z jakimi wyzwaniami Państwo się teraz zmagacie zainspirowały nas do stworzenia wirtualnej przestrzeni do dzielenia się i wymiany doświadczeń. Realizowane od kwietnia 2020 podobne cykliczne spotkania dla specjalistów wod-kan, pływalni , branży laboratoryjnej, odpadowej spotkały się z dużym uznaniem, co zmotywowało nas do stworzenia Kawa Retencja.

Spotkanie ma formę dyskusji zatem
zachęcamy do używania mikrofonu – to najwygodniejsza i najszybsza możliwość komentowania lub zadawania pytań, można też korzystać z czatu.

Temat przewodni spotkania :
Warunki dla inwestorów na odprowadzanie wód opadowych, zasady uzgadniania dokumentacji technicznej

Z udział w formie krótkich prezentacji:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu

Urząd Miejski Wrocławia  

Zapraszamy do zapisów
Zapewniamy swobodę wypowiedzi (brak zapisu audio/video)

Udział jest bezpłatny w celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia (pliki do pobrania) i przesłanie na adres: sekretariat@gfw.pl

Harmonogram: 19.01.2021, godz. 10:00 – 11:30

Moderator: Ryszard Gajewski  Prezes zarządu spółki Gdańskie Wody, która jest odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Wdraża w Gdańsku nową politykę gospodarowania wodami opadowymi opartą na naśladowaniu natury w gromadzeniu, opóźnianiu i oczyszczaniu wód opadowych. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. techniczno-operacyjnych w spółce Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, gdzie odpowiadał za całokształt spraw technicznych oraz pełnił nadzór nad realizowanymi przez GIWK inwestycjami. Objął też stanowisko pełnomocnika ds. realizacji projektu, nadzorując realizację gdańskiego projektu wodno-ściekowego i kolejnych jego etapów.

Zapraszamy!