Home » Szkolenie » E-114 Kawa Retencja – forum dyskusyjne on-line

szkolenia

E-114 Kawa Retencja – forum dyskusyjne on-line

 

Wydarzenia i refleksje ostatnich miesięcy, spotkania z Państwem podczas webinarów oraz obserwacja z jakimi wyzwaniami Państwo się teraz zmagacie zainspirowały nas do stworzenia wirtualnej przestrzeni do dzielenia się  i wymiany doświadczeń. Realizowane od kwietnia 2020 podobne cykliczne spotkania dla specjalistów wod-kan, pływalni , branży laboratoryjnej, odpadowej spotkały się z dużym uznaniem, co zmotywowało nas do stworzenia Kawa Retencja.

Spotkanie ma formę dyskusji zatem
zachęcamy do używania mikrofonu – to najwygodniejsza i najszybsza możliwość komentowania lub zadawania pytań, można też korzystać z czatu.

Temat przewodni spotkania :
Zarządzanie Kryzysowe i reakcje służb na zagrożenia powodziowe

Krótką Prezentacje przedstawią:
Adam Dudziak- Wydział Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Bydgoszczy
PrzedstawicielWydział Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w Gdańsku

Zapraszamy:
Specjalistów związanych z poruszaną tematyką

Rejestracja na spotkanie
Link do rejestracji on-line: TUTAJ

Zapewniamy swobodę wypowiedzi (brak zapisu audio/video)

Harmonogram: 23.06.2021, godz. 11:00 – 12:30

Moderator: Ryszard Gajewski  Prezes zarządu spółki Gdańskie Wody, która jest odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Wdraża w Gdańsku nową politykę gospodarowania wodami opadowymi opartą na naśladowaniu natury w gromadzeniu, opóźnianiu i oczyszczaniu wód opadowych. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. techniczno-operacyjnych w spółce Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, gdzie odpowiadał za całokształt spraw technicznych oraz pełnił nadzór nad realizowanymi przez GIWK inwestycjami. Objął też stanowisko pełnomocnika ds. realizacji projektu, nadzorując realizację gdańskiego projektu wodno-ściekowego i kolejnych jego etapów.

Zapraszamy!