Home » Szkolenie » E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych

szkolenia

E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych

Podczas webinaru zostaną omówione następujące zagadnienia:

▸  Pobieranie próbek wody do spożycia zgodnie z wytycznymi zawartymi w :

PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; PN-EN ISO 5667-14:2016-11: PN-EN ISO 5667-3:2018-08

▸  Nadawanie uprawnień

▸  Upoważnienia personelu

▸  Ważność wyników

▸  Wykonywanie badań w terenie

▸  Transport próbek

▸  Przyjęcie próbek do badań

Wykorzystanie programów komputerowych podczas pobierania.

Przewidzieliśmy także dla Państwa czas na dyskusje i zadawanie pytań – za pomocą czatu lub mikrofonu.

Spotkanie zostało wzbogacone o zdjęcia oraz krótkie filmiki z pobierania wody do spożycia.

Harmonogram: 29.10.2021, godz. 09:00 – 13:00


Prowadzący:

Mirosław Wende
– wieloletni wykładowca,  praktyk laboratoryjny, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem również praktycznym w zakresie pobierania próbek i wykonywania badań wody, ścieków, odpadów.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)


Zapraszamy!