Home » Szkolenie » E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ , Procedurach i Instrukcjach Badawczych

szkolenia

E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ , Procedurach i Instrukcjach Badawczych

W związku z sytuacją epidemiczną która w dalszym ciągu uniemożliwia nam realizację szkolenia dla próbkobiorców

GW-56 Pobieranie próbek wody do spożycia – szkolenie z warsztatami na instalacji.

zaplanowanego na marzec 2020.  Przygotowaliśmy dla Państwa na poniższy webinar trwający 4h.  Spotkanie zostało wzbogacone o zdjęcia oraz krótkie filmiki z pobierania wody do spożycia.

Podczas webinaru zostaną omówione następujące zagadnienia:

▸  Pobieranie próbek wody do spożycia zgodnie z wytycznymi zawartymi w :

PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; PN-EN ISO 5667-14:2016-11: PN-EN ISO 5667-3:2018-08

▸  Nadawanie uprawnień

▸  Upoważnienia personelu

▸  Ważność wyników

▸  Wykonywanie badań w terenie

▸  Transport próbek

▸  Przyjęcie próbek do badań

Wykorzystanie programów komputerowych podczas pobierania.

Przewidzieliśmy także dla Państwa czas na dyskusje i zadawanie pytań – za pomocą czatu lub mikrofonu.


Harmonogram: 19.03.2021 , godz. 09:00 – 13:00

Podczas spotkania zaplanowaliśmy dwie przerwy.


Prowadzący:

Mirosław Wende
– wieloletni wykładowca,  praktyk laboratoryjny.


Zapraszamy!