Home » Szkolenie » E-139 Wykonywanie badań pH, zgodnie z normą PN-EN ISO 10523:2012

szkolenia

E-139 Wykonywanie badań pH, zgodnie z normą PN-EN ISO 10523:2012Zagadnienia które zostaną omówione podczas webinariu:

Porównanie norm PN-90 C-04540/01 z normą obowiązującą PN-EN ISO 10523:2012.
Spójność pomiarowa, dokumentowanie zapisów technicznych.

Harmonogram: 16.06.2021 r.  godz. 13:00 – 14:30


Prowadząca: 
Katarzyna Ulas  – kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości –  chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny  (wiodący i techniczny), pedagog.
Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie  z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach
–  inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.


Zapraszamy!