Home » Szkolenie » E-148 Warsztaty eksperckie dla branży laboratoryjnej w zakresie wymagań systemowych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

szkolenia

E-148 Warsztaty eksperckie dla branży laboratoryjnej w zakresie wymagań systemowych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Szkolenie ma mieć charakter spotkania z ekspertem, który będzie udzielał odpowiedzi na Państwa pytania czy nurtujące problemy w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania.

W tej części skupimy się głównie na bieżących problemach w zakresie wymagań pkt. 4,5, i 8 normy odniesienia tj. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Jednak przebieg spotkania i szczegółowa tematyka oraz wybór konkretnych zagadnień będzie uzależniony od Państwa oczekiwań wyrażonych w postaci pytań do eksperta.

Zagadnienia poruszane w tej części cyklu warsztatów eksperckich mogą dotyczyć np.
– procesu dokumentowania i prowadzenia zapisów,
– struktury laboratorium,
– analizy niezgodności i spostrzeżeń,
– planowania korekcji i działań korygujących,
– oceny ryzyka,
– zapewnienia bezstronności i poufności,
– skutecznego przeglądu zarządzania,
– właściwego planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych,
– odstępstw, doskonalenia itp.

Warsztaty będą miały formę swobodnej dyskusji, wymiany spostrzeżeń, w trakcie których ekspert będzie udzielał odpowiedzi i wyjaśnień.

W celu bardziej efektywnego wykorzystania zaplanowanego na spotkanie czasu zachęcamy Państwa do wcześniejszego formułowania zapytań i opisu nurtujących Państwa zagadnień.

Aby ekspert mógł się przygotować prosimy o nadsyłanie pytań, zagadnień do poruszenia
do 22 marca na adres magda.w@gfw.pl.

Spotkanie jest kierowane w szczególności do:

  • kadry zarządzającej laboratorium;
  • personelu odpowiedzialnego za system zarządzania jakością w laboratorium;
  • pracowników działów jakości;
  • kierowników i członków zespołów projektowych w laboratorium;
  • auditorów wewnętrznych;
  • kierowników i pracowników technicznych laboratorium.

Harmonogram: 30.03.2021 godz. 13:00 – 14:30


Prowadząca
Iwona Madejska – Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.

 

Zapraszamy!