Home » Szkolenie » E-150_1 Krótkie warsztaty – działania korygujące_Identyfikacja przyczyn, planowanie działań korygujących i korekcyjnych

szkolenia

E-150_1 Krótkie warsztaty – działania korygujące_Identyfikacja przyczyn, planowanie działań korygujących i korekcyjnych

Audyty PCA a także wewnętrzne nie kończą się z chwilą opuszczenia laboratorium przez zespół audytorów. Następstwem ich obecności są niezgodności i spostrzeżenia, z którymi czasem trudno się laboratorium uporać. Niejednokrotnie spotykamy się z brakiem akceptacji planów działań korygujących i korekcyjnych, zakresu i skutków niezgodności. Kolejną przeszkodą, którą pokonujemy jest dostarczenie dowodów przeprowadzonych działań.

Podczas szkolenia w praktyczny sposób będzie można przeanalizować zasady postępowania dotyczące planowania i realizacji działań korygujących.

Szkolenie będzie przydatne dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zarządzania (kierowników jakości) a także osób odpowiedzialnych za kierowanie laboratorium. Ze szkolenia skorzystają również pozostali pracownicy laboratoriów.

Uczestnicy mają możliwość:

 • prowadzenia dyskusji
 • zdawania pytań
 • prezentowania własnych przykładów

Cele szkolenia:

 • przypomnienie podstawowych pojęć
 • analiza przykładów identyfikacji przyczyn niezgodności
 • analiza zakresu i następstw niezgodności
 • ocena potrzeby realizacji korekcji, planowanie korekcji

Szkolenie kierujemy do:

 • kierowników jakości
 • kierowników technicznych
 • zarządzających laboratorium
 • zainteresowanych pracowników laboratoriów

Cykl „Krótkie warsztaty – działania korygujące” obejmuje:
E-150_1 – Identyfikacja przyczyn, planowanie działań korygujących i korekcyjnych
E-150_2 – Ocena skuteczności działań korygujących i korekcyjnych
E-150_3
Ryzyka i szanse w odniesieniu do działań korygujących i korekcyjnych

Identyfikator spotkania E-150_1, E-150_2, E-150_3  będzie zawsze umieszczony po symbolu szkolenia (w temacie). Spotkania z tym samym identyfikatorem dotyczą tych samych przykładów (ta sama tematyka). Można rozpocząć uczestnictwo w dowolnym wydaniu cyklu i kontynuować w miarę dostępności innych wydań.

Harmonogram:  12.10.2021,  godz. 10:00 – 11:30 

Prowadzący: Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)


Zapraszamy!