Home » Szkolenie » E-150_2 Krótkie warsztaty – działania korygujące_Ocena skuteczności działań korygujących i korekcyjnych

szkolenia

E-150_2 Krótkie warsztaty – działania korygujące_Ocena skuteczności działań korygujących i korekcyjnych

Przeprowadzenie działań korygujących i korekcyjnych nie zamyka działań poadytowych. Kolejnym zadaniem jest ocena skuteczności wszystkich zrealizowanych działań. Podczas tego szkolenia w praktyczny sposób, w oparciu o przykłady, uczestnicy analizować będą metody sprawdzenia skuteczności zrealizowanych działań.

Szkolenie będzie przydatne dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zarządzania (kierowników jakości) a także osób odpowiedzialnych za kierowanie laboratorium. Ze szkolenia skorzystają również pozostali pracownicy laboratoriów.

Uczestnicy mają możliwość:

  • prowadzenia dyskusji
  • zdawania pytań
  • prezentowania własnych przykładów

Cele szkolenia:

  • analiza przykładów pod kątem metod sprawdzenia skuteczności działań
  • planowanie i metody oceny
  • dokumentowanie oceny skuteczności działań

Szkolenie kierujemy do :

  • kierowników jakości
  • kierowników technicznych
  • zarządzających laboratorium
  • zainteresowanych pracowników laboratoriów

Cykl „Krótkie warsztaty – działania korygujące” obejmuje:
E-150_1 – Identyfikacja przyczyn, planowanie działań korygujących i korekcyjnych
E-150_2 – Ocena skuteczności działań korygujących i korekcyjnych
E-150_3
Ryzyka i szanse w odniesieniu do działań korygujących i korekcyjnych

Identyfikator spotkania E-150_1, E-150_2, E-150_3  będzie zawsze umieszczony po symbolu szkolenia (w temacie). Spotkania z tym samym identyfikatorem dotyczą tych samych przykładów (ta sama tematyka). Można rozpocząć uczestnictwo w dowolnym wydaniu cyklu i kontynuować w miarę dostępności innych wydań.

Harmonogram:  informacje wkrotce

Prowadzący: Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)


Zapraszamy!