Home » Szkolenie » E-150_3 Krótkie warsztaty – działania korygujące_Ryzyka i szanse w odniesieniu do działań korygujących i korekcyjnych

szkolenia

E-150_3 Krótkie warsztaty – działania korygujące_Ryzyka i szanse w odniesieniu do działań korygujących i korekcyjnych

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące działań korygujących i korekcyjnych zostały sformułowane w sposób pokazujący większy wachlarz możliwości ich planowania i realizacji.

Przedmiotem prezentowanych przykładów będą możliwości wykorzystania strategii opartej na ocenie ryzyka i wykorzystaniu szans w realizacji działań korygujących, korekcji
i sprawdzeniu skuteczności zrealizowanych działań

Szkolenie będzie przydatne dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zarządzania (kierowników jakości) a także osób odpowiedzialnych za kierowanie laboratorium. Ze szkolenia skorzystają również pozostali pracownicy laboratoriów.

Uczestnicy mają możliwość:

 • prowadzenia dyskusji
 • zdawania pytań
 • prezentowania własnych przykładów

Cele szkolenia:

 • wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • analiza przykładów
 • planowanie działań z uwzględnieniem oceny ryzyka i szans
 • dokumentowanie działań

Szkolenie kierujemy do :

 • kierowników jakości
 • kierowników technicznych
 • zarządzających laboratorium
 • zainteresowanych pracowników laboratoriów

Cykl „Krótkie warsztaty – działania korygujące” obejmuje:
E-150_1 – Identyfikacja przyczyn, planowanie działań korygujących i korekcyjnych
E-150_2 – Ocena skuteczności działań korygujących i korekcyjnych
E-150_3
  Ryzyka i szanse w odniesieniu do działań korygujących i korekcyjnych

Identyfikator spotkania E-150_1, E-150_2, E-150_3  będzie zawsze umieszczony po symbolu szkolenia (w temacie). Spotkania z tym samym identyfikatorem dotyczą tych samych przykładów (ta sama tematyka). Można rozpocząć uczestnictwo w dowolnym wydaniu cyklu i kontynuować w miarę dostępności innych wydań.

Harmonogram:  10.11.2021,  godz. 10:00 – 11:30 

Prowadzący: Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)


Zapraszamy!