Home » Szkolenie » E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni

szkolenia

E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni

Podczas webinaru omówione zostaną zgodnie z normą
PN-EN ISO 5667-6:2016-12  Jakość wody — Pobieranie próbek
Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni

  • Wybór miejsc pobierania próbek

  • Pobieranie próbek z mostu, z brzegu , łodzi , spod lodu oraz w prądzie wody

  • Czynniki ryzyka związane z pobieraniem

  • Utrwalanie, transport i przechowywanie próbek

  • Zapisy z pobierania

  • Zapewnienie jakości pobierania

Zapraszamy osoby pobierające jak i wszystkich zainteresowanych tematem.

Harmonogram:  8 marca  2024, godz. 09:30–11:30

Prowadzący:
Mirosław Wende – 
Specjalista ds. analiz z prawie 40 letnim stażem pracy, wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań wody i ścieków oraz pobierania próbek. Z doświadczeniem w zakresie zarządzania laboratorium i audytowania laboratoriów akredytowanych i nieakredytowanych.

szkolenia powiązane i uzupełniające:
E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych
E-383 Jakość wody. Pobieranie próbek– tworzenie dokumentu (formularza) programu pobierania próbek dla obiektów badanych – ścieki i szeroko pojęte stwierdzenie woda.
E-382 Podstawy weryfikacji pobierania próbek w laboratorium.
E-381 Wstęp do Szacowania niepewności pobierania próbek wody.
E-385 Szacowanie niepewności pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi, powierzchniowej.
E-368 Plan wewnętrznego i zewnętrznego monitorowania ważności wyników w laboratorium analiz fizyko-chemicznych wody i ścieków.
E-384 Utrwalanie, transportowanie i przekazanie próbek do laboratorium – wytyczne zgodne z DPL zgodne z 5667-3: 2018 dla ścieków i szeroko pojętych rodzajów wody.
E-335 Pobieranie próbek wody w kierunku oznaczenia bakterii Legionella.
E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10.
E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych (piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10.
E-324 Pobieranie próbek ścieków – manualne wg normy PN-ISO 5667-10:2021-11.
E-387 Pomiar temperatury w terenie i Laboratorium.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)