Home » Szkolenie » E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni

szkolenia

E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni

Podczas webinaru omówione zostaną zgodnie z normą
PN-EN ISO 5667-6:2016-12  Jakość wody — Pobieranie próbek
Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni

  • Wybór miejsc pobierania próbek

  • Pobieranie próbek z mostu, z brzegu , łodzi , spod lodu oraz w prądzie wody

  • Czynniki ryzyka związane z pobieraniem

  • Utrwalanie, transport i przechowywanie próbek

  • Zapisy z pobierania

  • Zapewnienie jakości pobierania

Harmonogram:  3.11.2021  godz. 12:30-14:30

Prowadzący: Mirosław Wende – wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem, praktycznym w zakresie pobierania próbek i wykonywania badań wody i ścieków


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)Zapraszamy!