Home » Szkolenie » E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10

szkolenia

E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10

W ramach webinaru zostanie omówiony proces pobierania próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10.
Jakość wody – Pobieranie próbek – Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych.
Prowadzący  ze swojego wieloletniego doświadczenia opowie ze strony praktycznej o błędach i wyzwaniach jakie napotyka próbkobiorca.

Omówione zostaną zagadnienia:

  • Ocena ryzyka podczas pobierania

  • Pobieranie próbek do badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych

  • Pobieranie z linii brzegowej jeziora , pomostu oraz z łódki

  • Współpraca z Klientem zlecającym (właściciele ośrodków wypoczynkowych)

  • Zapisy z pobrania

  • Badanie w obszarze regulowanym prawnie

  • Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019 poz. 255)

Harmonogram:  16 czerwca 2023  godz. 08:30 – 10:30

Prowadzący:
Mirosław Wende
 – Specjalista ds. analiz z ponad 30 letnim stażem pracy, wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań wody i ścieków oraz pobierania próbek


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)