Home » Szkolenie » E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10

szkolenia

E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10

W ramach webinaru zostanie omówiony proces pobierania próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10.
Jakość wody – Pobieranie próbek – Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych.
Prowadzący  ze swojego wieloletniego doświadczenia opowie ze strony praktycznej o błędach i wyzwaniach jakie napotyka próbkobiorca.

Omówione zostaną zagadnienia:

  • Ocena ryzyka podczas pobierania
  • Pobieranie próbek do badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych
  • Pobieranie z linii brzegowej jeziora , pomostu oraz z łódki
  • Współpraca z Klientem zlecającym (właściciele ośrodków wypoczynkowych)
  • Zapisy z pobrania
  • Badanie w obszarze regulowanym prawnie
  • Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019 poz. 255)

    Podczas webinaru będzie można zadawać pytania za pomocą mikrofonu i czatu.

Harmonogram:  15.10 2021  godz. 12:30 – 14:30

Prowadzący: Mirosław Wende – wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem, praktycznym w zakresie pobierania próbek i wykonywania badań wody i ścieków

W przygotowaniu webinar : Pobieranie próbek ścieków
Planowany termin na początek czerwca

Zapraszamy!