Home » Szkolenie » E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10

szkolenia

E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10

W ramach webinaru zostanie omówiony proces pobierania próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10.
Jakość wody – Pobieranie próbek – Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych.
Prowadzący  ze swojego wieloletniego doświadczenia opowie ze strony praktycznej o błędach i wyzwaniach jakie napotyka próbkobiorca.

Omówione zostaną zagadnienia:

  • Ocena ryzyka podczas pobierania

  • Pobieranie próbek do badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych

  • Pobieranie z linii brzegowej jeziora , pomostu oraz z łódki

  • Współpraca z Klientem zlecającym (właściciele ośrodków wypoczynkowych)

  • Zapisy z pobrania

  • Badanie w obszarze regulowanym prawnie

  • Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019 poz. 255)

Harmonogram:  10 lipca  2024  godz. 09:00-11:00

Prowadzący:
Mirosław Wende – 
Specjalista ds. analiz z prawie 40 letnim stażem pracy, wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań wody i ścieków oraz pobierania próbek. Z doświadczeniem w zakresie zarządzania laboratorium i audytowania laboratoriów akredytowanych i nieakredytowanych.

szkolenia powiązane i uzpełniające:
E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych
E-383 Jakość wody. Pobieranie próbek– tworzenie dokumentu (formularza) programu pobierania próbek dla obiektów badanych – ścieki i szeroko pojęte stwierdzenie woda.
E-382 Podstawy weryfikacji pobierania próbek w laboratorium.
E-381 Wstęp do Szacowania niepewności pobierania próbek wody.
E-385 Szacowanie niepewności pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi, powierzchniowej.
E-368 Plan wewnętrznego i zewnętrznego monitorowania ważności wyników w laboratorium analiz fizyko-chemicznych wody i ścieków.
E-384 Utrwalanie, transportowanie i przekazanie próbek do laboratorium – wytyczne zgodne z DPL zgodne z 5667-3: 2018 dla ścieków i szeroko pojętych rodzajów wody.
E-335 Pobieranie próbek wody w kierunku oznaczenia bakterii Legionella.
E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych (piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10.
E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni
E-324 Pobieranie próbek ścieków – manualne wg normy PN-ISO 5667-10:2021-11.
E-387 Pomiar temperatury w terenie i Laboratorium.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)