Home » Szkolenie » E-161: Bezpieczeństwo wody do spożycia

szkolenia

E-161: Bezpieczeństwo wody do spożycia

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line  dotyczące Bezpieczeństwa wody do spożycia. Temat wody do spożycia pojawia się  u  nas na szkoleniach, webinarach oraz badaniach biegłości.

Jakość wody, zapewnienie jej dostępności dla klienta, prawidłowy pobór próbek wody do spożycia to jeden z wielu tematów, które poruszamy w naszych przedsięwzięciach.  27.05.2021 zapraszamy Państwa na webinarium:

Bezpieczeństwo wody do spożycia: (przewidywany czas ok. 3-4 godz.)

– obowiązujące przepisy prawa;

– bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi a podwyższone wartości parametrów wskaźnikowych jakości wody,

– podmioty odpowiedzialne za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

– ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

– bezpieczeństwo ciepłej wody  użytkowej,

Harmonogram 10.00-14.00