Home » Szkolenie » E-165 Pobieranie próbek ścieków zgodnie z normą ISO 5667-10

szkolenia

E-165 Pobieranie próbek ścieków zgodnie z normą ISO 5667-10

Pobieranie próbek jest integralną częścią analizy, a błędów powstałe w wyniku niewłaściwego pobierania i postępowania z próbkami nie da się żadnymi sposobami skorygować.
Błędy popełniane podczas pobierania próbek często wynikają ze zbytniej rutyny, presji czasu, zapominaniu w natłoku zadań o istotnych elementach kontroli jakości (techniki poboru, jakości sprzętu i pojemników).

Webinar kierowany jest do osób które rozpoczynają  pracę przy pobieraniu próbek ścieków a także tych osób które pobierają próbki ścieków i chciałby uporządkować i uzupełnić swoją wiedzę.

Podczas webinaru omówione zostaną:

  • Programy pobierania próbek

  • Miejsca pobierania (napływ, odpływ, zbiorniki, urządzenia)

  • Rodzaj próbek (umowy zlecenia)

  • Pobieranie próbek ręczne i automatyczne

  • Wielkości pobieranych próbek

  • Pomiary terenowe (polowe)

  • Zabezpieczenia pracowników podczas pobierania próbek

  • Utrwalanie i transportowanie próbek

  • Homogenizacja

  • Odpady po badaniach

Harmonogram:  11 czerwca 2021  godz. 9:30 – 13:00

Prowadzący: Mirosław Wende – wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem, praktycznym w zakresie pobierania próbek i wykonywania badań wody i ścieków

Zapraszamy!