Home » Szkolenie » E-170 Zdalny odczyt wodomierzy – wczoraj, dziś, jutro.

szkolenia

E-170 Zdalny odczyt wodomierzy – wczoraj, dziś, jutro.

Celem szkolenia jest pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu gospodarki wodomierzowej i możliwości automatyzacji odczytu wodomierzy.

Szkolenie obejmuje informacje dotyczące technologii zdalnego odczytu wodomierzy. W czasie szkolenia omówione zostaną systemy odczytowe bazujące na odczycie inkasenckim oraz stacjonarne zautomatyzowane systemy odczytowe. Poruszymy tematy częstotliwości radiowych, transmisji GSM/GPRS, a także Internetu Rzeczy (IoT). Przegląd technologii odczytowych zakończymy przedstawieniem dobrych praktyk z wdrożeń systemów zdalnego odczytu oraz zastanowimy się czy możemy uzyskać wartość dodaną z inwestycji w zdalny odczyt?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się gospodarką wodomierzową, odczytami wodomierzy, rozliczeniami odbiorców wody, eksploatacją sieci wodociągowej.

Szkolenie zainteresuje również kadrę kierowniczą i osoby decyzyjne związane z wprowadzaniem ulepszeń i poszukiwaniem oszczędności lub dodatkowych zysków w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Podczas webinarium omówione zostaną:

  • Inkasenckie odczyty wodomierzy – walk by, drive by

  • Stacjonarne systemy zdalnego odczytu wodomierzy

  • Wpływ rodzaju komunikacji

  • Dobre praktyki z wdrożeń

  • System zdalnego odczytu – czy tylko biling?

Harmonogram:  11.09.2023,  godz. 10:00 – 11:30 

Prowadzący: Kamil Świętochowski 

Doświadczenie zawodowe

Wiele lat temu zaczynał swoją karierę zawodową jako specjalista ds. diagnostyki sieci (wykrywanie i lokalizacja wycieków), by w miarę upływu czasu stać się specjalistą w zakresie ogranicza strat wody. Monitoring sieci, zdalne odczyty wodomierzy czy systemy SCADA stały się podstawowymi narzędziami w jego pracy. Kolejne lata przyniosły nowe wyzwania powiększając doświadczenie o modelowanie matematyczne systemów wod-kan oraz tworzenie systemów klasy GIS.
Zdobywane przez lata doświadczenie, wiedza i umiejętności zostały połączone tworząc Kierownika Projektów Zintegrowanych Systemów Zarządzania Sieciami WOD-KAN.
Od kilku lat wspiera Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne w rozwiazywaniu problemów eksploatacyjnych oraz pełni funkcje Kierownika Projektu lub Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wdrożenia Systemów Zarządzania (GIS, SCADA, MODEL, ERP, BILING).

Specjalizacja

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Siecią Wodociągowa i Kanalizacyjną. Łączy umiejętności Zarządzania Projektami z wiedzą z zakresu cyfryzacji i inżynierii. W swojej pracy ceni sobie osiąganie jak najlepszych wyników przy minimalizacji kosztów zgodnie z LCC.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej w dyscyplinie inżyniera środowiska. Doktorant Politechniki Białostockiej. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu doboru rozwiązań problemów eksploatacyjnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)