Home » Szkolenie » E-171 Wykrywanie i ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych

szkolenia

E-171 Wykrywanie i ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i urządzeniami stosowanymi do ograniczania strat wody oraz do precyzyjnej lokalizacji miejsca awarii.

Ograniczanie strat wody w systemie wodociągowym przynosi wymierny skutek dla społeczeństwa, środowiska
i organizacji. Ograniczenie niekontrolowanego wypływu wody zmniejsza jej pobór ze środowiska, zmniejsza pobór energii elektrycznej i buduje wizerunek odpowiedzialnej firmy. Zwłaszcza dziś, gdy projektując taryfy cen wody musimy wytłumaczyć się dlaczego tak dużo wody traktowane jest jako woda niedochodowa.

Szkolenie obejmuje przedstawienie uczestnikom metody ograniczania strat wody, a zwłaszcza metod wykrywania
i precyzyjnej lokalizacji awarii w sieci wodociągowej. Omówimy dostępne na rynku urządzenia do lokalizacji awarii i wyjaśnimy dlaczego niektóre z nich „nie działają”. Pod koniec webinarium trener podzieli się własnymi doświadczeniami oraz przedstawi dobre praktyki.

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla pracowników działów eksploatacji sieci wodociągowej, odpowiedzialnych za jej niezawodne działanie, szybkie usuwanie awarii i minimalizację strat.

Szkolenie zainteresuje również kadrę kierowniczą i osoby decyzyjne związane z wprowadzaniem ulepszeń
i poszukiwaniem oszczędności lub dodatkowych zysków w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Podczas webinarium omówione zostaną:

  1. Metody wykrywania i lokalizowania wycieków

  2. Metody ograniczania wycieków

  3. Urządzenia do lokalizowania wycieków

  4. Systemy wspomagające wykrywanie wycieków

  5. Dobre praktyki w trakcie prac terenowych

Harmonogram:  30.08.2022,  godz. 10:00 – 11:30 

Prowadzący: Kamil Świętochowski

Doświadczenie zawodowe

Wiele lat temu zaczynał swoją karierę zawodową jako specjalista ds. diagnostyki sieci (wykrywanie i lokalizacja wycieków), by w miarę upływu czasu stać się specjalistą w zakresie ogranicza strat wody. Monitoring sieci, zdalne odczyty wodomierzy czy systemy SCADA stały się podstawowymi narzędziami w jego pracy. Kolejne lata przyniosły nowe wyzwania powiększając doświadczenie o modelowanie matematyczne systemów wod-kan oraz tworzenie systemów klasy GIS.
Zdobywane przez lata doświadczenie, wiedza i umiejętności zostały połączone tworząc Kierownika Projektów Zintegrowanych Systemów Zarządzania Sieciami WOD-KAN.
Od kilku lat wspiera Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne w rozwiazywaniu problemów eksploatacyjnych oraz pełni funkcje Kierownika Projektu lub Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wdrożenia Systemów Zarządzania (GIS, SCADA, MODEL, ERP, BILING).

Specjalizacja

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Siecią Wodociągowa i Kanalizacyjną. Łączy umiejętności Zarządzania Projektami z wiedzą z zakresu cyfryzacji i inżynierii. W swojej pracy ceni sobie osiąganie jak najlepszych wyników przy minimalizacji kosztów zgodnie z LCC.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej w dyscyplinie inżyniera środowiska. Doktorant Politechniki Białostockiej. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu doboru rozwiązań problemów eksploatacyjnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)