Home » Szkolenie » E-172 Monitoring systemu wodociągowego

szkolenia

E-172 Monitoring systemu wodociągowego

Podstawą wiedzy o stanie systemu wodociągowego jest pomiar jego właściwości. Dzisiejszy webinar będzie dotyczył pomiaru właściwości hydraulicznych systemu wodociągowego tj. przepływu, ciśnienia, poziomu. W trakcie webinaru omówione zostaną sposoby i możliwości monitoringu parametrów hydraulicznych wodociągu oraz to
w jaki sposób wykorzystać te dane w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Podczas webinarium omówione zostaną:

  1. Monitoring hydrofornii
  2. Monitoring punktów strefowych
  3. Monitoring punktów sprzedaży wody
  4. Monitoring punktów redukcji ciśnienia
  5. Monitoring zbiorników wody
  6. Systemy zarządzania danymi pomiarowymi

 

Harmonogram:  18.06.2021,  godz. 13:00 – 14:30 

Prowadzący: Kamil Świętochowski – ekspert ds. systemów sanitarnych