Home » Szkolenie » E-173 Sposoby likwidacji odorów w sieci kanalizacyjnej. Stosowane metody, praktyczne rozwiązania.

szkolenia

E-173 Sposoby likwidacji odorów w sieci kanalizacyjnej. Stosowane metody, praktyczne rozwiązania.

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie :

Sposoby likwidacji odorów w sieci kanalizacyjnej. Stosowane metody, praktyczne rozwiązania

Zbyt długi czas transportu ścieków sieciami kanalizacyjnymi, sprzyja powstawaniu warunków beztlenowych i zagrożeń wynikających z pojawienia się w konsekwencji substancji uciążliwych zapachowo. Odory są jedną z przyczyny degradacji substancji budowlanej sieci kanalizacyjnej i pracujących tam urządzeń. Zagrożone są również elementy technologiczne oczyszczalni ścieków, na przykład komory rozprężne, instalacje do mechanicznego oczyszczania ścieków (sita, kraty, osadniki wstępne). Najważniejszym zagrożeniem są jednak dla operatorów sieci kanalizacyjnej eksploatatorów oczyszczalni.

W wielu krajach w XX wieku przyjęto rozwiązania prawne o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej (tzw. ustawy odorowe), chociaż w trakcie ich wprowadzania występował często opór środowisk wielu sektorów gospodarki. Również w Polsce mamy rozwiązania prawne w tym zakresie.

Wykonanie badań i analiza wyników pozwala na znalezienie optymalnego rozwiązania problemu uciążliwości odorowej, będącej również głównym powodem skarg ludności na działanie systemu odprowadzania czy mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków.

O tym i innych zagadnieniach dotyczących likwidacji odorów opowiemy Państwu na wydarzeniu 6 lipca 2021r. 10.00-12.00