Home » Szkolenie » E-181 Prace niezgodne z wymaganiami-krótkie warsztaty

szkolenia

E-181 Prace niezgodne z wymaganiami-krótkie warsztaty

W normie ISO/IEC 17025 określono w ogólnym zarysie sposób postępowania w przypadku stwierdzenia, że praca jest niegodna z wymaganiami. Podstawowe pytania jakie sobie zadajemy są wciąż te same, niezależne od wydania normy ISO 17025:

Jaka jest definicja pracy niezgodnej z wymaganiami ?
Czym jest praca niezgodna wymaganiami ?
Czy praca niezgodna z wymaganiami jest niezgodnością ?
Czy należy realizować działania korygujące w przypadku jej wystąpienia ?
Czy należy dokonać korekcji ?
Czy zawsze należy powiadomić klienta ?

Dochodzą też nowe problemy jak choćby związane z zastosowaniem pojęcia ryzyka. Odpowiedzi na te pytania postaramy się udzielić posługując się przykładami.

Szkolenie będzie przydatne dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zarządzania (kierowników jakości) a także osób odpowiedzialnych za kierowanie laboratorium. Ze szkolenia skorzystają również pozostali pracownicy laboratoriów.

Cele szkolenia:
– wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
– analiza przykładów
-planowanie działań w odniesieniu do prac niezgodnych z wymaganiami
– dokumentowanie działań

Szkolenie kierujemy do:

-kierowników jakości
-kierowników technicznych
-zarządzających laboratorium
-zainteresowanych pracowników laboratoriów

Uczestnicy mają możliwość:

prowadzenia dyskusji
zdawania pytań
prezentowania własnych przykładów

Harmonogram: 22.06.2021, godz. 10:00 – 11:30 

Prowadzący: Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.

Zapraszamy!