Home » Szkolenie » E-183 Audit wewnętrzny w laboratorium mikrobiologicznym

szkolenia

E-183 Audit wewnętrzny w laboratorium mikrobiologicznym

Podczas webinaru omówione zostaną:
zasady oceny kompetencji technicznych w obszarze badań mikrobiologicznych w zakresie wymagań dotyczących zasobów, procesu i systemu zarządzania w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Webinar kierujemy do:
pracowników laboratoriów mikrobiologicznych wykonujących analizy w próbkach wody oraz żywności.
Zapraszamy do udziału analityków rozpoczynających pracę w zawodzie oraz personel doświadczony, uzupełniających kompetencje w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych w laboratorium.

Harmonogram:  22.07.2021,  godz. 13:00 – 14:30

Prowadząca webinar:
Anna Magdzińska –  Kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego PSSE w Toruniu