Home » Szkolenie » E-183 Audit wewnętrzny w laboratorium mikrobiologicznym

szkolenia

E-183 Audit wewnętrzny w laboratorium mikrobiologicznym

Podczas webinaru omówione zostaną:

  • normy opisujące zasady i sposób przeprowadzania auditów wewnętrznych,
  • na podstawie przykładowych auditów przeprowadzimy analizę poszczególnych etapów procesu auditowania (plan auditu, działania auditowe, spostrzeżenia, niezgodności, raport z auditu)

Celem szkolenia:

jest przedstawienie zasad służących do oceny kompetencji technicznych w obszarze badań mikrobiologicznych w zakresie wymagań dotyczących zasobów, procesu i systemu zarządzania w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Webinar kierujemy do:

pracowników laboratoriów mikrobiologicznych wykonujących analizy w próbkach wody oraz żywności
Zapraszamy do udziału analityków rozpoczynających pracę w zawodzie oraz personel doświadczony, uzupełniających kompetencje w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych w laboratorium.

Harmonogram:  16.02.2022,  godz. 13:00 – 14:30

Prowadząca:
Anna Magdzińska
–  ponad 30 letnie doświadczenie pracy w akredytowanym laboratorium badawczym przeprowadzającym analizy w zakresie oznaczeń parametrów w próbkach wody do spożycia, wody z kąpielisk, wód powierzchniowych oraz badania próbek osadów ściekowych, ścieków, próbek gleby i piasku; auditor wewnętrzny w obszarze analiz mikrobiologicznych; doświadczenie w zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów badawczych przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej; kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego w PSSE w Toruniu.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)