Home » Szkolenie » E-188 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – gospodarka odpadami

szkolenia

E-188 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – gospodarka odpadami

Webinarium kierujemy do podmiotów wprowadzających na rynek RP produkt w postaci sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz prowadzących gospodarkę odpadami zużytego sprzętu.

Omówione zostaną:
– obowiązki działalności objętych przepisami ustawy w zakresie wprowadzania sprzętu  i gospodarowania odpadami zużytego sprzętu
–  realizacja obowiązków we własnym zakresie lub przekazanie ich do organizacji odzysku oraz obowiązkowa sprawozdawczość
–  system gospodarowania odpadami zużytego sprzętu przez podmioty prowadzące zbieranie, przetwarzanie, odzysk i recykling tych odpadów
–  realizacja obowiązków w zakresie spełniania minimalnych wymagań dla prowadzenia działalności jako zbierający i/lub przetwarzający zużyty sprzęt oraz obowiązków tych podmiotów wobec organów ochrony środowiska

Harmonogram: 02.10.2021, godz. 12:00 – 13:30

Podczas spotkania będzie można zadawać pytania za pomocą mikrofonu i czatu.

Prowadzący: Grzegorz Rząska – wieloletni pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska (2004-2020), specjalista do spraw gospodarki odpadami, niezależny konsultant w dziedzinie ochrony środowiska, ekspert Polskiego Centrum  Akredytacji. Praktyk z bogatym doświadczeniem w zakresie kontroli stosowania przepisów dotyczących gospodarki odpadami.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)


Zapraszamy !