Home » Szkolenie » E-189 Zasady ogólne postępowania administracyjnego w praktyce

szkolenia

E-189 Zasady ogólne postępowania administracyjnego w praktyce

Podczas szkolenia omówione zostanie :

 • Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w doktrynie i orzecznictwie
 •  Zasada praworządności
 •  Zasada prawdy obiektywnej
 • Zasada  uwzględniania  interesu  społecznego  i  słusznego  interes obywateli
 • Zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony
 • Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony
 • Współdziałanie organów administracji publicznej
 •  Zasada   zaufania   do   władzy   publicznej;   utrwalone  praktyki  rozstrzygania spraw
 • Zasada informowania stron
 • Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
 • Zasada przekonywania
 •  Zasada szybkości i prostoty postępowania – terminy załatwiania spraw administracyjnych
 • Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
 •  Zasada pisemności postępowania
 • Zasada   umożliwiania  dokonywania  oceny  działania  urzędów kierowanych przez organy administracji publicznej
 •  Zasada dwuinstancyjności postępowania
 • Zasada trwałości decyzji administracyjnych
 • Zasada sądowej kontroli decyzji ostatecznych

Webinarium skierowane jest do pracowników administracji publicznej i wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w tym zakresie 

Harmonogram: 06.09.2021, godz. 8:30 – 11:30

Prowadzący:

 

Maciej Kiełbus – partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu;  specjalista w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej; stały współpracownik ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego; redaktor naczelny czasopisma internetowego „Prawo Dla Samorządu”; autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce prawa administracyjnego; aktywny uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów dotyczących prawa administracyjnego.

 

 

 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)Zapraszamy !