Home » Szkolenie » E-54 Nowa norma dotycząca mikrobiologii PN-19036 niepewność pomiarowa

szkolenia

E-54 Nowa norma dotycząca mikrobiologii PN-19036 niepewność pomiarowa


Nowość – omówimy najistotniejsze wymagania przedstawione w nowej normie PN-19036 – Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Wytyczne do szacowania niepewności pomiaru w metodach ilościowych

Cel szkolenia: Omówienie dokumentu, który dokument określa wymagania i podaje wytyczne do szacowania niepewności pomiaru (MU) w ilościowych metodach mikrobiologicznych łańcucha żywnościowego.
Ma zastosowanie w analizie ilościowej:
— produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub stosowanych w żywieniu zwierząt;
— próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością;
— próbek na etapie produkcji pierwotnej.
Analiza ilościowa jest zazwyczaj przeprowadzana przez oznaczanie liczby drobnoustrojów z zastosowaniem metody płytkowej. Niniejszy dokument ma również ogólne zastosowanie do innych analiz ilościowych, w tym
— do technik najbardziej prawdopodobnej liczby (MPN);
— metod instrumentalnych, takich jak impedymetria, adenozynotrifosforan (ATP) i cytometria przepływowa;
— metod molekularnych, takich jak metody bazujące na ilościowej reakcji PCR (qPCR)
Niepewność oszacowana w niniejszym dokumencie nie obejmuje skutków systematycznych (obciążenie).

Harmonogram spotkania: 23.06.2020 godzina 13.00-14.30

Wykładowca:

Iwona Madejska

Zapraszamy