Home » Szkolenie » E-54 Nowa norma dotycząca mikrobiologii PN-19036 niepewność pomiarowa

szkolenia

E-54 Nowa norma dotycząca mikrobiologii PN-19036 niepewność pomiarowa

Omówimy najistotniejsze wymagania przedstawione w nowej normie PN-19036 – Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Wytyczne do szacowania niepewności pomiaru w metodach ilościowych

Cel szkolenia:

Omówienie dokumentu, który dokument określa wymagania i podaje wytyczne do szacowania niepewności pomiaru (MU) w ilościowych metodach mikrobiologicznych łańcucha żywnościowego.
Ma zastosowanie w analizie ilościowej:
— produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub stosowanych w żywieniu zwierząt;
— próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością;
— próbek na etapie produkcji pierwotnej.
Analiza ilościowa jest zazwyczaj przeprowadzana przez oznaczanie liczby drobnoustrojów z zastosowaniem metody płytkowej. Niniejszy dokument ma również ogólne zastosowanie do innych analiz ilościowych, w tym
— do technik najbardziej prawdopodobnej liczby (MPN);
— metod instrumentalnych, takich jak impedymetria, adenozynotrifosforan (ATP) i cytometria przepływowa;
— metod molekularnych, takich jak metody bazujące na ilościowej reakcji PCR (qPCR)
Niepewność oszacowana w niniejszym dokumencie nie obejmuje skutków systematycznych (obciążenie).

Harmonogram spotkania: 12.02.2021 godzina 10.00-11.30

Prowadząca: Iwona Madejska –  Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.

Zapraszamy !