Home » Szkolenie » E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody)

szkolenia

E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody)

Podczas webinaru omówione zostaną:

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 „Jakość wody — Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli — Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej” + PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04

PN-EN ISO 9308-2:2014-06 „Jakość wody — Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli — Część 2: Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby”.

PN-EN ISO 9308-3:2002 „Jakość wody — Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli — Część 3: Zminiaturyzowana metoda wykrywania i oznaczania E — Coli w wodach powierzchniowych i w ściekach (najbardziej prawdopodobna liczba bakterii)

Harmonogram: 09.11.2021, godz. 13:00– 14:30

Prowadząca: Anna Magdzińska –  Kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego PSSE
w Toruniu


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)


Zapraszamy!