Home » Szkolenie » E-212 Zastosowanie metod referencyjnych do wykrywania i oznaczania w wodzie mikroorganizmów: Escherichia coli, Bakterie grupy coli, Enterokoki kałowe, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C i 36°C

szkolenia

E-212 Zastosowanie metod referencyjnych do wykrywania i oznaczania w wodzie mikroorganizmów: Escherichia coli, Bakterie grupy coli, Enterokoki kałowe, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C i 36°C


 

Szkolenie obejmuje informacje na temat mikroorganizmów, wymagań prawnych ich badania w wodzie, a także metodologii wykrywania i oznaczania opartej na wskazanych normach polskich.

Uwzględnione zostały również Dobre Praktyki Laboratoryjne oraz studium przypadku najczęściej popełnianych błędów w zakresie oznaczania powyższych mikroorganizmów.

Celem szkolenia jest pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej na temat badania w wodzie mikroorganizmów:

  • Escherichia coli (wg PN-EN ISO 9308-1:2014)
  • Bakterie grupy coli (wg PN-EN ISO 9308-1:2014)
  • Enterokoki kałowe (wg PN-EN ISO 7899-2:2004)
  • Pseudomonas aeruginosa (wg PN-EN ISO 16266:2009)
  • Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C i 36°C (wg PN-EN ISO 6222)

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników mikrobiologicznych laboratoriów badania wody – tych którzy zaczynają pracę, jak i tych, którzy pragną rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.


ZAKRES SZKOLENIA:
Wymagania obszaru regulowanego prawnie w odniesieniu do badania w wodzie obecności: Escherichia coli, Bakterie grupy coli, Enterokoki kałowe, Pseudomonas aeruginosa, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C i 36°

Charakterystyka powyższych mikroorganizmów
– Klasyfikacja
– Właściwości
– Źródło i Środowisko występowania
– Ryzyka dla ludzi i instalacji jakie niesie ze sobą obecność powyższych mikroorganizmów
  ~`patogeneza & BIOFILM
Pożywki
Metody
– Charakterystyka Metody filtracyjnej
– Charakterystyka Metody zalewowa
– Charakterystyka posiewu powierzchniowego
Przeprowadzenie badania wg PN-EN ISO 9308-1:2014, PN-EN ISO 7899-2:2004, PN-EN ISO 16266:2009, PN-EN ISO 6222)
-Przygotowanie próbki analitycznej
-Filtracja membranowa/ Metoda zalewowa
-Inkubacja płytek
-Odczyt i Identyfikacja
Potwierdzenie ważności badania
Wyrażanie i Raportowanie wyników
wskazówki i przykłady z życia laboratorium / elementy GLP
Pytania i Odpowiedzi

Harmonogram spotkania: 29.03.2023 godz. 9:00 – 12:00

Prowadząca:  Maria Czuba-Latoń – Mikrobiolog praktyk i pasjonatka z 14 letnim doświadczeniem, specjalizuje się w badaniach mikrobiologicznych wody oraz identyfikacji ryzyka mikrobiologicznego w przemyśle napojowym. Opracowuje materiały i przeprowadza międzynarodowe szkolenia w zakresie szeroko pojętej mikrobiologii produkcyjnej (GLP, Identyfikacje mikrobiologiczne, plany kontroli, walidacje alternatywnych metod badawczych mikrobiologicznych). Odgrywa aktywna rolę jako audytor wiodący procesów produkcyjnych w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności. Posiada doświadczenie w certyfikacji pracowników w zakresie mikrobiologii, bierze udział we wdrażaniu międzynarodowych standardów w laboratoriach.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)