Home » Szkolenie » E-223 Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych i rola przedsiębiorstwa wod-kan w tym procesie

szkolenia

E-223 Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych i rola przedsiębiorstwa wod-kan w tym procesie

Ustawodawca znowelizował przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, dokonując symbolicznych, acz niezwykle istotnych zmian w zakresie procedury wydawania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. Regulacje weszły w życie 10 września 2021 r. i dotyczą także trwających już postępowań. Nowe rozwiązania mają niebagatelny wpływ nie tylko na postępowania w przedmiocie wydawania pozwoleń wodnoprawnych, ale przede wszystkim na już istniejące w obrocie pozwolenia. W kontekście nowych regulacji jeszcze większego znaczenia nabiera rola przedsiębiorstw wod-kan w toku wydawania pozwoleń przez organy administracji publicznej.

Uczestnicy mają możliwość:

  • prowadzenia dyskusji
  • zdawania pytań

Cele szkolenia:

Szkolenie kierujemy do :

  • Przedstawicieli Przedsiębiorstw Wodociągowo Kanalizacyjnych odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych

Harmonogram: 

12.01.2022 r., 10.00-12.00 

Prowadzący:

Mateusz Faron- radca prawny
Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.