Home » Szkolenie » E-224 Praktyczne aspekty odprowadzania ścieków przemysłowych przez przedsiębiorstwa wod-kan – zgody, umowy – czyli jak przygotowań się do świadczenia usług na rzecz dostawcy ścieków przemysłowych

szkolenia

E-224 Praktyczne aspekty odprowadzania ścieków przemysłowych przez przedsiębiorstwa wod-kan – zgody, umowy – czyli jak przygotowań się do świadczenia usług na rzecz dostawcy ścieków przemysłowych

Ostatnia nowelizacja przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne istotnie kształtuję dotychczasową praktykę zawierania oraz wykonywania umów na odprowadzanie ścieków przemysłowych pomiędzy dostawcami a przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Nowe przepisy wpłyną w wielu przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych na zmiany w tym obszarze. Warto zatem prześledzić obecnie obowiązujące w przedsiębiorstwach procedury wydawania zgód na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oraz zawierania umów z dostawcami ścieków przemysłowych.

 

Uczestnicy mają możliwość:

  • prowadzenia dyskusji
  • zdawania pytań

Cele szkolenia:

  • Pokazanie praktycznych przykładów związanych z świadczeniem usług z zakresu wod-kan dla produkujących ścieki przemysłowe

Szkolenie kierujemy do :

  • Pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Harmonogram: 

26.01.2022r., 10.00-12.00 

Prowadzący:

Mateusz Faron- radca prawny
Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.