Home » Szkolenie » E-226 Modelowanie i optymalizacja procesów oczyszczania ścieków opartych o metodę osadu czynnego

szkolenia

E-226 Modelowanie i optymalizacja procesów oczyszczania ścieków opartych o metodę osadu czynnego

Zakres szkolenia:

Część teoretyczna: od połowy lat 80-siątych XX wieku trwają prace nad sformułowaniem opisu ilościowego procesów biochemicznych zachodzących podczas oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Dotychczas opracowano kilka liczących się modeli matematycznych, które wykorzystywane są w programach do symulacji pracy oczyszczalni ścieków.

Część praktyczna: optymalizacja procesu usuwania azotu z wykorzystanie programu GPS-X do modelowania i optymalizacji procesów oczyszczania ścieków.

Uczestnicy mają możliwość:

  • prowadzenia dyskusji
  • zdawania pytań
  • każdy uczestnik otrzyma tygodniową, pełną wersję programu GPS-X kanadyjskiej firmy Hydromantis. W trakcie szkolenia i kilka dni po jego zakończeniu, uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z pełnej programu, m.in. do zbudowania i uruchomienia modelu własnej oczyszczalni.

Cele szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

– jakie są zastosowania modeli komputerowych w oczyszczalniach ścieków?

– jak zbudować i praktycznie wykorzystać model własnej oczyszczalni ścieków?

– Jakie dane z oczyszczalni są przydatne do modelowania?

– Jak uwzględnić model kosztów operacyjnych?

Szkolenie kierujemy do :

  • kadry kierowniczej i technologów oczyszczalni ścieków,
  • firmy konsultingowe,
  • biura projektów,
  • uczelnie i instytuty badawcze.

Harmonogram: 

09.12.2021 r., 10.00-13.00 

Prowadzący:

dr hab. inż. Jacek Mąkinia Politechnika Gdańska, dr inż. Ewa Zaborowska

Patronat merytoryczny prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia Politechnika Gdańska, dr inż. Ewa Zaborowska