Home » Szkolenie » E-231 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w obiektach basenowych – szkolenie na zamówienie

szkolenia

E-231 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w obiektach basenowych – szkolenie na zamówienie

Celem działań warsztatowych jest przygotowanie pracowników z zakresu pierwszej pomocy w taki sposób, aby potrafili oni jak najefektywniej przystąpić do działań, dbając o bezpieczeństwo, niezależnie od zachowania się Klienta.

Celem szkolenia jest także kształtowanie umiejętności diagnozowania potrzeb Klienta, przekazywania informacji w sposób zrozumiały oraz radzenia sobie w tzw. trudnych sytuacjach.

  1. Pierwsza pomoc.
  2. Resuscytacja krążeniowo oddechowa z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora (dorosły, dziecko, niemowlę)
  3. Stany nagłe (napad drgawek, bóle w klatce, udar, zadławienia)
  4. Urazy i oparzenia
  5. Zatrucie gazem – rozszczelnienie przewodów doprowadzających chlor.
  6. Błędy najczęściej popełniane podczas pierwszej pomocy.
  7. Ocena bezpieczeństwa.

 

Harmonogram:  do ustalenia z zamawiającym

Prowadzący: Błażej Piękny ratownik medyczny z osiemnastoletnim stażem w zespołach ratownictwa medycznego pogotowia ratunkowego. Absolwent PWSZ w Kaliszu na wydziale Ratownictwa Medycznego. Uczestnik wielu kursów i sympozjów z zakresu medycyny ratunkowej.  Doświadczenie piętnastoletnie jako instruktor na kursie z zakresu  pierwszej jak i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Między innymi dla jednostek PSP, OSP, BOR, Policji, WOPR, RWR i inne.

 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)


Zapraszamy do rejestracji on-line!