Home » Szkolenie » E-31 Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN – EN ISO 5667-5:2017-10. Webinarium

szkolenia

E-31 Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN – EN ISO 5667-5:2017-10. Webinarium


Celem spotkania jest omówienie norma PN-ISO 5667-5:2017-10 jakość wody – pobieranie próbek – część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji wody pitnej.

• cel pobierania próbek, a metoda pobierania,
• czynniki i warunki wpływające na pobieranie próbek – strategia pobierania próbek, unikanie kontaminacji, kolejność pobierania,
• instrukcja pobierania próbek wody do spożycia,
• prowadzenie pomiarów terenowych,

Harmonogram spotkania: 30.10.2020 godzina 13.00-14.30

Wykładowca:

Katarzyna Ulas: Mgr. Inż. – kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości – chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach – inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan. Od 2004r. związana z Gdańską Fundacją Wody, na początku jako uczestnika szkoleń i badań biegłości.

Zapraszamy do podnoszenia kompetencji podczas homeoffice